Politiek

« Vorige - Volgende »

Alphen op weg naar 100 procent gescheiden afval

17 juni 2018 - 14:59  •  reacties

Alphen op weg naar 100 procent gescheiden afval

Alphen aan den Rijn - In het oorspronkelijke plan uit 2015 is een doel geformuleerd dat in 2025 moet zijn gehaald. Dit plan ging uit van de invoering van het diftar-systeem. De vorige gemeenteraad eiste dat er geen diftar zou komen. Wel is een afvalpas ingevoerd om afvaltoerisme te voorkomen uit naburige gemeenten en door Alphense bedrijven. De gemeenteraad moet eerdaags besluiten hoe Alphen aan den Rijn de komende jaren met restafval en afvalbeleid omgaat en hoe dit uiteindelijk leidt tot een duurzame samenleving.

Er is een aantal uitdagingen waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Zo kunnen bewoners van hoogbouw hun afval niet voldoende scheiden. Dat is vooral een probleem in Alphen-Stad. Er is ook sprake van zwerfvuil, vooral omdat afval dat niet in de ondergrondse containers past naast deze containers wordt gedumpt. Er heerst ontevredenheid onder inwoners die één afvalpas per huishouden te weinig vinden. Er lijkt ook behoefte te zijn aan regelmatig en gratis ophalen van grofvuil, omdat lang niet elke inwoner een auto heeft of in staat is om grofvuil naar het afvalbrengstation De Limes te brengen.

100 procent in 2025

Desondanks is scheiding van afval aan de voorkant succesvol. Onder meer papier, textiel, plastic en gft worden steeds meer en beter aangeboden. Er is echter een deel van dit soort afval waar problemen mee zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld verpakkingen die niet scheidbaar zijn. Ook wordt soms afval door elkaar aangeboden, vooral als de juiste container vol is.
De bedoeling is om in 2025 voor de 100 procent te gaan. Dit geldt zowel voor de scheiding, als voor de dienstverlening, als voor een kostendekkend systeem. Binnenkort wordt een raadscommissievergadering gehouden waar de politieke partijen vragen formuleren, voorstellen bespreken en standpunten duidelijk maken.

Foto: Josh Walet

Fotograaf: Alphens EV