Politiek

« Vorige - Volgende »

Geld voor tweede oeververbinding bij Boskoop

7 september 2018 - 15:24  •  reacties

Geld voor tweede oeververbinding bij Boskoop

Alphen aan den Rijn - Een oplossing voor de problematiek rond de N207 zuid is er nog niet. De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan krijgt nog altijd veel kritiek. Een goede lokale oplossing om het centrum van Boskoop te ontlasten is er nog niet. De situatie in Hazerswoude-Dorp is nog altijd zorgwekkend.

Wat er inmiddels wel is, is een kleine 10 miljoen euro om een tweede oeververbinding tussen Alphen en Boskoop te realiseren. Deze reservering wordt in 2019 gemaakt. Wethouder Van Velzen meldt: “Ik heb met gedeputeerde Floor Vermeulen gesproken al voor de bezetting van de hefbrug in Boskoop. Hij meldde dat er meer geld van de provincie komt en daarom moeten wij als gemeente ook een gebaar maken.”

Ondertussen zitten de bewoners niet stil. Inspreker Anton Rijkaart vindt de voorgestelde lokale maatregelen onvoldoende. Hij spreekt zowel over Boskoop als over Hazerswoude-Dorp. “De Verlengde Bentwoudlaan moet er niet komen. In Hazerswoude worden de problemen daardoor groter en het Bentwoud wordt kleiner.” Over Boskoop meldt Rijkaart dat hier wel degelijk een goede oplossing voor is te vinden.

Alternatief plan
Door de inwoners is een alternatief plan gemaakt. Dit is doorgerekend met dezelfde verkeersmodellen en -cijfers als waar de gemeente gebruik van maakt. “Wij denken dat een andere ontsluiting van het ITC-terrein richting N11 veel effectiever is”, aldus Rijkaart. “Er moet geen vrachtverkeer meer over de Zijde en er is een zuidelijk rondweg richting Bodegravenboog nodig. Dat is een stukje asfalt van 500 meter. Dan komt er geen sluipverkeer meer over de N209.”

Het alternatief wordt indien mogelijk volgende week tijdens de informatiemarkt over de N207-N209 in het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn gepresenteerd.

Fotograaf: Alphens EV