Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen beslag, plat en rond met pin aan achterzijde
Plek van de vondst