Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Bronzen plaatje, mogelijk behorend bij een mesheft.
Plek van de vondst