Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Beslag

Fragment bronzen plaatje met 2 gaten
Plek van de vondst