Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Duit/oord/cent/stuiver

Duit stad Utrecht, 1792
Plek van de vondst