Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Duit/oord/cent/stuiver

Cent uit 1952
Plek van de vondst