Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Meerdere fragmenten ijzeren plaatjes merendeels voorzien van gaatjes (lorica ?)
Plek van de vondst