Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Bronzen staafje met groeven. Lijkt op middenstijl van een gesp.
Plek van de vondst