Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Bronzen ringvormig object, armband ?
Plek van de vondst