Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onbekend

Loden plaatje, vierkant met 2 uitgeknipte hoekjes. Versierd met vierkanten
Plek van de vondst