Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Onbekend

Onbekend loden object, langwerpig met gaatje bovenin. Mogelijk schietlood ?
Plek van de vondst