Periode: Middeleeuwen: 450 - 1500 nC

Onbekend

Onbekend bronzen object, versierd
Plek van de vondst