Nieuws

« Vorige - Volgende »

Waar hangt het college van Alphen aan den Rijn uit?

13 maart 2019 - 08:55  •  reacties

Waar hangt het college van Alphen aan den Rijn uit?

Alphen aan den Rijn - Kwekerscafé Watermanagement in Greenport BoskoopWie: Kees van Velzen Waar: Flora, BoskoopWanneer: 12 maart 2019 | 20.00 uur

Wethouder Van Velzen is aanwezig bij het kwekerscafé over watermanagement in Greenport Boskoop. Hoe reageert de Greenport op de gevolgen van de extreme weersomstandigheden van de laatste tijd? Weerman Huub Mizee van Omroep West geeft een inleiding over klimaatverandering. Begin vorig jaar heeft een werkgroep zich gebogen over diverse oplossingen voor wateroverlast in de Greenport Boskoop. Projectleider Susanne Groot presenteert de aanbevelingen. Mark Kramer van het Hoogheemraadschap van Rijnland vertelt hoe zij omgaan met calamiteiten van langdurige droogte en extreme buien. Henk van der Smit van de SBGB geeft tenslotte aan hoe de Greenport de belangen van de boomkwekers daarin vertegenwoordigen en welke oplossingen zij zien.

Boomfeestdag 2019
Wie: Gert-Jan Schotanus
Waar: Voedselpark Gnephoek, Alphen aan den Rijn, Nieuw-Vennep, Archeon
Wanneer: 13 maart 2019

Wethouder Schotanus is tijdens Boomfeestdag aanwezig in Voedselpark Gnephoek, bij de landelijke Boomfeestdag in Nieuw-Vennep en in de boomgaard van Archeon. “Ieder kind een boom” is het motto van Boomfeestdag 2019. Met oog op vergroening, gemeentelijke klimaatdoelen en natuur- en milieubewustzijn is het streven ieder kind tijdens de basisschoolperiode minimaal een boom te laten planten. In de Gnephoek wordt een nieuwe tuin geopend de ‘Rijnvicusgaard’, waar 16 kinderen van basisschool de Ridderspoor een boom planten. Uiteindelijk vormen de 16 tot 20 geplante bomen een miniboomgaard, ofwel een Tiny Boomgaard, met een knipoog naar het net aangelegde Tiny Forrest op de Groene Vinger. Museumpark Archeon gaat haar historische hoogstam fruitboomgaard renoveren en ontvangt daarvoor een subsidievoucher van het Landschapsfonds Holland Rijnland. Tijdens de Boomfeestdag, gaat wethouder Schotanus samen met Peter van den Akker, voorzitter van het Landschapsfonds Holland Rijnland de eerste hoogstamfruitboom planten in de middeleeuwse tuin van Archeon.

De Blije Wijk
Wie: Gert-Jan Schotanus
Waar: Edelstenenbuurt, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 13 maart 2019 | 16.15 uur

Wethouder Schotanus neemt de uitkomsten van het project ‘Als ik de baas zou zijn in de wijk dan zou ik willen dat..’ van Stichting de Blije Wijk in ontvangst. De stichting heeft een aantal stellingen aan jongeren in de Edelstenenbuurt voorgelegd. De antwoorden op de stellingen presenteert de stichting aan wethouder Schotanus.

Netwerkbijeenkomst Walk & Talk
Wie: Han de Jager
Waar: Bibliotheek Rijn en Venen, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 14 maart 2019 | 09.30 uur

Wethouder De Jager spreekt tijdens de netwerkbijeenkomst Walk & Talk, georganiseerd door Stichting WerkVinden Alphen, over het thema “Wat kan de (lokale) politiek voor de werkzoekende 50+er betekenen”. Met de bijeenkomsten faciliteert de Bibliotheek Rijn en Venen voor werkzoekenden een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten, te netwerken en kennis en ervaringen te delen.

G40
Wie: College
Waar: Dordrecht
Wanneer: 15 maart 2019

Het college is aanwezig op de G40 dag. Wethouder De Jager spreekt deze dag over Mobility Mentoring en de commissie van Halder. Mobility Mentoring ondersteunt mensen om hun financiële en sociale problemen aan te pakken, met als doel een economisch zelfredzaam leven. De commissie van Halder, waar wethouder De Jager deel van uitmaakt, adviseert het Kabinet over thuiswonende ouderen. Burgemeester Spies spreekt over de evaluatie van de Woningwet 2015 door het Rijk, die voor 15 maart wordt verwacht.

Uitreiking Vrijwilligersprijs
Wie: Han de Jager
Waar: Raadzaal, gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Wanneer: 15 maart 2019 | 16.30 uur

Wethouder De Jager reikt de Vrijwilligersprijs uit in de categorieën personen en organisaties. Genomineerd voor de prijs: Dierenambulance, Het Schoutenhuis en Stichting Lichtjes in het Donker (organisaties) en Amanda Broer, Annemiek Linting en Co de Jong (personen). Eind 2018 en begin dit jaar konden alle inwoners van de gemeente hun Vrijwilligersheld nomineren. Een jury bestaande uit raadsleden Ernst Jan Straver en Gert van den Ham en de winnaars van de Vrijwilligersprijs 2018 Jeroen de Nie en vrijwilligers van Verpleeghuis Oudshoorn, hebben uit alle inzendingen drie organisaties en drie vrijwilligers geselecteerd. De afgelopen weken konden alle inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn hier op stemmen.

Bijeenkomst bedrijven Rijnhaven/Molenwetering
Wie: Leo Maat en Gerard van As
Waar: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
Wanneer: 18 maart 2019 | 15.00 uur

Wethouders Maat en Van As zijn aanwezig op de bijeenkomst voor bedrijven in de Rijnhaven en Molenwetering. In de tweede helft van 2018 heeft de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) 12 ondernemingen bezocht die gevestigd zijn op het bedrijventerrein Rijnhaven in Alphen aan den Rijn. Bij die bedrijven is een energiescan gemaakt. Ook hebben 10 van deze bedrijven een vragenlijst ingevuld waardoor een eerste beeld is verkregen van het duurzaamheidsprofiel van de locatie Rijnhaven, de DPL Rijnhaven. Uitkomsten van deze onderzoeken worden gepresenteerd. Ook gaat men in gesprek over de verdere verduurzaming van het bedrijventerrein en de concrete stappen die daar voor nodig zijn. Dit is van belang om toekomstbestendig te ondernemen en Alphen als werkplaats sterk te houden.

Opening ING Huis
Wie: Gerard van As
Waar: Castellumstraat, Alphen aan den Rijn
Wanneer: 18 maart 2019 | 16.00 uur

Wethouder Van As opent het ING-Huis aan de Castellumstraat. Dit is een pilot waar geëxperimenteerd wordt met een verder gaande ontvangst van klanten. In het ING Huis is ook ruimte voor bijvoorbeeld digitale workshops, boekpresentaties, huiskamerconcerten of kookworkshops en geeft Robot Pepper geldlessen aan kinderen.

 

Fotograaf: Gemeente Alphen aan den Rijn