Periode: Romeinse tijd: 12 vC - 450 nC

Handvat

Bronzen handvat
Plek van de vondst