Periode: Nieuwe tijd: 1500 - heden

Stuiver/stuber

Zilveren bezemstuiver, 1650
Plek van de vondst