Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Vragen van RijnGouwelokaal over brand Wilhelminalaan

18 juli 2014 - 13:29  •  Ank de Groot  •  reacties

Vragen van RijnGouwelokaal over brand Wilhelminalaan

Alphen aan den Rijn -

Op 25 augustus 2013 heb ik u vragen gesteld over de grote brand aan de Wilhelminalaan die op 9 mei 2013 heeft plaatsgevonden. Deze vragen zijn destijds door u beantwoord. Er zou gewerkt worden aan een oplossing. Vervolgens heb ik u op 16 maart 2014 wederom vragen gesteld omdat er tot op dat moment niet was gebeurd. Voorzover ik kan nagaan, heb ik op deze vragen geen antwoord ontvangen.

Inmiddels is het 14 maanden geleden dat de brand heeft plaatsgevonden. Het pand vormt een desolate aanblik vanaf de Julianabrug en rijdend door de Wilhelminalaan ziet men een grote wildernis met een verwoest pand. Inmiddels zijn wij bijna een jaar na de brand en het pand maakt nog steeds een meer dan desolate aanblik, zowel in de Wilhelminalaan als vanaf Julianabrug.

Ik stel u inmiddels dus voor de derde maal onderstaande vragen, waarbij ik mijn verbazing erover uitspreek dat u deze situatie zo lang gedoogt. Destijds hebt u in de Emmalaan de situatie rond Slagerij Van der Pijl ook veel te lang laten duren en nu staat er al weer een verbrand pand 14 maanden in een woonwijk, nota bene vlakbij het eerder door mij genoegde pand aan de Emmalaan. U vond het niet nodig beleid te ontwikkelen als het gaat om afgebrande panden maar het kan toch ook niet zo zijn dat omwonenden meer dan een jaar tegen een verbrand pand moeten aankijken.

1. Kunt u aangeven of er inmiddels plannen zijn voor dit pand en zo ja, op welke termijn deze plannen tot uitvoering gaan komen?
2. Als er geen plannen zijn, bent u dan bereid in overleg met de eigenaar te treden teneinde de huidige situatie te bespreken?
3. Overweegt u nog pogingen in het werk te stellen om de eigenaar te bewegen tot eventuele restauratie over te gaan?
4. Bent u bereid de huidige eigenaar een termijn te stellen waarbinnen tot een oplossing gekomen moet worden?
5. Mocht u niet bereid zijn een termijn te stellen waarbinnen tot een oplossing gekomen moet worden en mocht u ook overigens van mening zijn dat dit een zaak is van de huidige eigenaar en niet van de gemeente, wilt u dan aangeven tot hoe lang u deze situatie gedoogt?

Ik hoor thans graag op korte termijn van u.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter
Fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij