Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Precariobelasting: Onzin!

17 maart 2015 - 09:32  •  Ank de Groot  •  reacties

Precariobelasting: Onzin!

Alphen aan den Rijn -

1. De oude gemeente Alphen aan den Rijn heeft al een aantal jaren geleden de precariobelastingen afgeschaft, omdat het meer kostte dan het opbracht. In de gemeenten Boskoop en Rijnwoude was sprake van precariobelasting voor terrassen, uitstallingen etc. In de gemeente Rijnwoude was daarnaast nog sprake van precariobelasting ter zake het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen. In het eindrapport “Eén gemeente, één tarief” wordt voorgesteld de precariobelasting af te schaffen. Wat is de reden waarom u dat niet gedaan heeft ten aanzien van de kabels etc. en wel voor de terrassen etc.?

2. Wanneer heeft daarover discussie met de huidige gemeenteraad plaatsgevonden?

3. In het verleden was het zo dat de energielevering een overheidstaak was. Daarna is dat overgenomen door nutsbedrijven. In veel gemeenten was sprake van duurovereenkomsten: private afspraken over kabels en leidingen in gemeentegrond. In die overeenkomsten is precariobelasting bijna altijd uitgesloten. Heeft de gemeente alle overeenkomsten opgezegd met de diverse nutsbedrijven en nieuwe afspraken gemaakt?

4. Hoeveel gaat deze door Oasen te betalen belasting opbrengen na aftrek van de kosten?

5. Hebt u ook afspraken gemaakt met andere leveranciers van energie, zoals NUON, Eneco etc. Zij hebben immers ook kabels, leidingen etc. in de grond zitten en als Oasen moet betalen, ga ik ervan uit dat andere energiebedrijven ook moeten betalen. Kortom, moet de Alphense bevolking op nog meer verhogingen rekenen?

6. Hoe verhoudt zich deze verhoging met uw mededeling dat de gemeentelijke lasten nauwelijks verhoogd worden? Deze belasting is weliswaar niet terug te vinden op het gemeentelijk aanslagbiljet maar is natuurlijk wel een gewone gemeentelijke belasting?

7. Als u inderdaad aanslagen hebt opgelegd aan andere nutsbedrijven, wat gaat dat opbrengen en welke kosten zijn daaraan verbonden?

8. Bent u op de hoogte van de landelijke discussie om precariobelasting voor nutsbedrijven af te schaffen en nutsbedrijven een zelfde behandeling te geven als telecombedrijven. Laatstgenoemde bedrijven hoeven namelijk niet betalen voor kabels etc.

9. Bent u bereid deze precariobelasting aan de nutsbedrijven kwijt te schelden en met ingang van 2016 niet meer in rekening te brengen, waardoor recht gedaan wordt aan uw toezegging dat de gemeentelijke lasten niet verder zullen stijgen.

10. Tenslotte merk ik op dat ik mij enigszins misleid voel door deze precariobelasting, immers deze belasting was in het oude Alphen al lang afgeschaft en heeft ook nooit betrekking gehad op kabels etc. Het lijkt erop alsof via een achterdeur getracht wordt geld binnen te halen bij nutsbedrijven, waarvoor de Alphense burger vervolgens opdraait.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij