Politiek

« Vorige - Volgende »

Heijkoop geeft zetel niet op en begint eenmansfractie

25 november 2014 - 16:15  •  reacties

Heijkoop geeft zetel niet op en begint eenmansfractie

Alphen aan den Rijn -

Heijkoop laat weten dat de fusie van Boskoop met Alphen aan den Rijn binnen de D66-fractie helaas is mislukt. Wel vindt de Boskoopse het belangrijk dat er in de gemeente een geluid uit Boskoop blijft klinken en gaat daarom verder op eigen titel. Heijkoop geeft aan dat ze zich in de gemeenteraad sterk wil maken voor Boskoopse zaken, zoals een invulling voor het monumentale gemeentehuis in Boskoop. Een naam voor haar eenmansfractie heeft ze nog niet.

Heijkoop schreef aan de andere leden van de gemeenteraad: 

"Beste mensen,

Zojuist heb ik de burgemeester geïnformeerd dat ik verder ga als zelfstandige fractie naar aanleiding van onderstaand bericht. Er is eveneens een persbericht verstuurd.Voor dit moment laat ik het even bij deze berichtgeving.

Groet, Pauline"

Heijkoop is door de fractieleden van D66 gewezen op de verklaring die ze zou hebben getekend bij de kandidaatstelling, waarin zij heeft verklaard de zetel weer aan D66 beschikbaar te stellen in het geval ze niet langer deel uit maakt van de fractie. Ondanks de verklaring geeft Heijkoop de zetel niet terug aan D66.

Vertrouwen in Heijkoop opgezegd
In een verklaring over het opzeggen van het vertrouwen in Heijkoop geeft de D66-fractie aan dat de afgelopen maanden heeft geprobeerd om de situatie te verbeteren, maar zonder succes. D66 noemt de onderlinge communicatie, het veelvuldig niet nakomen van gemaakte afspraken en gebrek aan inzet van Heijkoop als reden van het besluit. 

Verklaring van Heijkoop zelf
Democraat Pauline Heijkoop is binnenkort met haar eigen raadszetel vertegenwoordigd in de gemeente Alphen aan den Rijn. Vanaf haar kandidaatstelling in 2013 op de lijst van D66 was haar Boskoopse inbreng de belangrijkste motivatie om actief te worden in de lokale politiek. Zij werd bij de interne verkiezingen door de leden van de vierde naar de tweede plaats op de lijst gezet.

De fusie van Boskoop met Alphen aan den Rijn is binnen de D66-fractie helaas mislukt. ’Ik ben niet uit waaibomenhout gesneden’ aldus Heijkoop. ’Het blijft wel belangrijk dat er in de nieuwe gemeente een geluid uit Boskoop blijft klinken. Helaas is de lokale D66 fractie daar toch niet de aangewezen weg voor gebleken. Om die reden heb ik helaas, met pijn in het hart, mijn D66-lidmaatschap opgezegd en ga ik verder op eigen titel. Over een naam denk ik nog na’ .

Heijkoop wil op deze manier haar inbreng in de Raad realiseren op de wijze die ze voor ogen had bij haar kandidaatstelling in 2013. Dat betekent inbreng op het sociale domein vormgeven en zich sterk maken voor Boskoopse zaken zoals een goede invulling van het monumentale Boskoopse gemeentehuis. Heijkoop: ”Al mijn energie kan nu naar de inhoud gaan en daarvoor ben ik actief geworden in de lokale politiek!”. Binnen de lokale D66 fractie was haar inbreng marginaal vanwege de portefeuille-verdeling en woordvoering in de fractie.

Fotograaf: Josh Walet