Politiek

« Vorige - Volgende »

Nieuw Elan in april

18 mei 2018 - 10:57  •  Nieuw Elan  •  reacties

Nieuw Elan in april

Alphen aan den Rijn - Nieuw Elan is erin geslaagd om samen met CDA en GroenLinks tot overeenstemming te komen. De onderhandelingen werden in de maand april gevoerd. De komende vier jaar wordt een gezamenlijk coalitieakkoord uitgevoerd in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het gaat uitdrukkelijk om een akkoord op hoofdlijnen. De vijf wethouders presenteren binnenkort een uitvoeringsprogramma inclusief de financiële onderbouwing.

Het onderhandelingsresultaat is donderdag 26 april door formateur André de Jeu aan de gemeenteraad gepresenteerd. Woensdag 25 april werden in een openbare bijeenkomst in Parkvilla de handtekeningen onder het akkoord gezet.

De coalitie van Nieuw Elan, CDA en GroenLinks is dezelfde als door informateur Pieter Hilhorst werd voorgesteld. De huidige combinatie van drie partijen heeft een nipte meerderheid van 21 van de 39 zetels. Coalitieleider De Jeu ziet dit als een goede zaak en verwacht de komende jaren inhoudelijke debatten door de Alphense gemeenteraad.

Coalitieakkoord
Het complete coalitieakkoord is geschreven op hoofdlijnen en bevat 'slechts' 31 pagina’s. "Het akkoord Groene stad met Lef! Met krachtige wijken en dorpen borduurt voort op de ingezette lijn van Nieuw & Anders", meldt De Jeu aan de Alphense gemeenteraad. "Wij deden het helemaal niet verkeerd in Alphen, in het akkoord staan vooral afspraken om het nóg beter te doen!"

In het akkoord zijn veel onderzoeken toegezegd, die snel zullen komen. De onderzoeken dienen om nieuw beleid te maken en nieuwe besluiten te nemen op basis van de realiteit en de cijfers en niet op basis van onderbuikgevoelens of als politiek stokpaardje.

Voor het besluit viel om samen een akkoord te maken, is met GroenLinks gesproken over de punten wonen en infrastructuur. Deze kwamen in de campagnes duidelijk naar voren als tegenstrijdig. Wonen wordt echter geen strijdpunt aangezien ook GroenLinks bereid is om in het zuidelijk deel van de polder Gnephoek te bouwen als dit als locatie uit de onderzoeken naar voren komt.

De belangrijkste insteek van het coalitieakkoord is meer democratie van onderaf. Dat vraagt om een andere manier van werken door politiek en ambtenaren. Ook van inwoners wordt meer verwacht. De gemeente schept voorwaarden, de inwoners moeten het doen.

De coalitie wil ook meer aandacht voor preventie en voor samenbindende activiteiten op de gebieden van zorg, educatie, sport en cultuur. Verder gaat er extra geld naar vooral economie en openbare ruimte.

Onze wethouders
De nieuwe wethouders zijn Gerard van As en Gert-Jan Schotanus voor Nieuw Elan, Kees van Velzen en Han de Jager voor CDA en Leo Maat voor GroenLinks.

De portefeuilles van onze wethouders zijn:
Gerard van As
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Bouwen (projecten), Vastgoed, Omgevingswet, Economisch beleid (inclusief Evenementen en Alphen Marketing).
Gert-Jan Schotanus
Communicatie (in en met wijken), Beheer openbare ruimte (wijken en kernen), Democratisch akkoord (wijken en kernen), Onderwijs, Sport, Inkoop en aanbestedingen, Parkeren.

Fractie
De fractie van Nieuw Elan bestaat nu definitief uit: André de Jeu (fractievoorzitter), Petra Hoogenes (vicevoorzitter en penningmeester), Robert Blom (secretaris), Peter Bontekoe, Peter Versteeg, Evon Zevenbergen, Robin van Heusden, Lisette Goddrie-Godart, Frans Langerak en Niels Uittenbogaart. Er zijn geen raadscommissieleden.

 

"De gemeenteraadsfractie van Nieuw Elan vormt haar mening over alle voor de gemeente relevante onderwerpen op basis van inhoudelijke kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en signalen vanuit de inwoners. Dit betekent dat Nieuw Elan wel uitgangspunten hanteert, maar weinig vooraf vaststaande standpunten heeft."

Word lid van Nieuw Elan!

  •          Kunt u zich vinden in de politieke standpunten van de fractie?
  •          Past onze manier van politiek bedrijven bij uw idee over ‘echte’ politiek?
  •          Heeft u ideeën en meningen die u graag terug zou zien in de lokale politiek?

Word dan lid van Vereniging Nieuw Elan en praat met de gemeenteraadsfractie mee!
Aanmelden voor Nieuw Elan kan via de website www.nieuwelan.nl/steun-ons
Contact n.a.v. de nieuwsbrief kan via adejeu@alphenaandenrijn.nl

Fotograaf: PR Nieuw Elan / rosoriginal