Nieuws

« Vorige - Volgende »

Alphen-Stad kan verder met zoeken bouwlocaties

2 februari 2019 - 14:01  •  reacties

Alphen-Stad kan verder met zoeken bouwlocaties

Alphen aan den Rijn - Wethouder Gerard van As is buitengewoon verheugd over de steun van de voltallige gemeenteraad op donderdag 31 januari. "We hebben er lang er breed over gepraat. Er was ook tegenstand op verschillende punten. Maar, ik ben erg blij dat de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn de plannen nu ook echt steunt", aldus Van As na afloop van de raadsvergadering.

Het ombouwen van kantoorpanden is klaar. Er zijn geen inbreilocaties meer. Dus moet er aan de randen van de stad worden gebouwd of er komen geen nieuwbouwwoningen meer bij. "Dat is ongewenst. We hebben te weinig sociale huurwoningen. Er zijn geen woningen voor middeninkomens beschikbaar. Dus is er ook geen doorstroming en er is niets voor starters te koop of te huur", is de motivatie van de wethouder.

Woningbouwlocaties
Uit het rapport 'Toekomstperspectief voor landschap en stad' blijkt een aantal mogelijke locaties waar verder onderzoek naar kan worden gedaan. De gemeenteraad neemt de suggesties voor de Gnephoek en de Heuvelweg over. Met locatie Gnephoek wordt de zuidkant van de polder bedoeld, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Locatie Heuvelweg ligt tussen de Jeltje de Bosch Kemperstraat en de gemeentegrens met Kaag en Braassem.
Aan deze locaties is door de raad de Oude Rijn Zone aan beide zijden van de Oude Rijn toegevoegd. Aan de noordkant tussen de Maximabrug en Koudekerk en aan de zuidkant tussen Hoorn en Hazerswoude-Rijndijk.

Noord- en Zuideinder polder
Omdat er nu toch een hele organisatie is opgetuigd wil wethouder Van As ook laten onderzoeken hoe het draagvlak is om in de Noord- en Zuideinder polder de landbouwfunctie meer te combineren met recreatie, natuur- en landschapsontwikkeling. De raad gaat daarin mee op voorwaarde dat er echt niet naar woningbouw wordt gekeken.

Fotograaf: Alphens EV