Politiek - VVD

« Vorige - Volgende »

Vragen over mogelijk ontslag peuterjuffen Junis

3 november 2015 - 15:34  •  reacties

Vragen over mogelijk ontslag peuterjuffen Junis

Alphen aan den Rijn -

Het personeel in Boskoop en Rijnwoude wordt blijkbaar vervangen door Alphens personeel. Volgens de directie is het een gerucht, maar dat er personeel ontslagen wordt wordt bevestigd. Ook wordt gemeld dat het personeel een spreekverbod heeft opgelegd gekregen en bang is hierover te spreken. De reactie van de directie is dermate onduidelijk dat niemand begrijpt wat de situatie nu is.

Dit alles roept bij de VVD de volgende vragen op:

1) Kan het college ons duidelijkheid verschaffen over de actuele stand van zaken rond Junis, het vormgeven van het peuterspeelzaalwerk vanaf 1 januari 2015 en deze kennelijke gevolgen van de tender, die de stichting Peuterspeelzalen Alphen gewonnen heeft?

2) Bij een vergelijkbare situatie rond de zwembaden en de bibliotheek in Boskoop is er sprake van "Overgang van onderneming" en jurisprudentie, die zegt dat als bij uitvoering van activiteiten door een rechtsopvolger de activiteiten en werkzaamheden feitelijk dezelfde blijven personeel werk volgt. Tevens spant de gemeente zich hier tot het uiterste in om de overgang zo soepel en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen, aangezien het hier om mensen gaat. Gebeurt dat bij Junis ook en zo niet, waarom niet?

3) In het proces "Nieuw en Anders" heeft de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn samen met partners bekeken wat we in de komende jaren willen bereiken voor het gehele maatschappelijke domein. Wat de VVDfractie betreft behoort hier niet toe dat al het personeel uit de voormalige gemeenten Boskoop en Rijnwoude op straat worden gezet en vervangen worden door personeel uit oud-Alphen. Dit kan toch nooit een rechtvaardige consequentie zijn? Onderschrijft het college dit?

De VVD-fractie verzoekt het college te bemiddelen om een rechtvaardiger situatie te creëeren en ziet de antwoorden van het college tegemoet.

Fotograaf: Josh Walet
Junis Kinderopvang.'
Junis Kinderopvang

Verschillende vormen van professionele opvangvoorzieningen.