Politiek - D66

« Vorige - Volgende »

Een goed klimaat voor de toekomst

2 maart 2018 - 10:43  •  D66  •  reacties

Een goed klimaat voor de toekomst

Alphen aan den Rijn - De gemeente als het goede voorbeeld en als aanjager om ook alle inwoners en ondernemers daarin mee te nemen. In de begroting moet dan ook structureel voldoende geld vrijgemaakt worden voor het stimuleren van duurzaamheid zodat we onze ambities kunnen realiseren.

Energieneutraal in 2022
We maken werk van de energietransitie. De eerste stap is energiebesparing; bij woningen, bedrijven en organisaties, maar ook bij de gemeente zelf. Zeker bij bedrijven en instellingen valt nog veel op energie te besparen. De gemeentelijke organisatie dient per 2022 energie-neutraal te zijn. Zo kiezen we in de openbare verlichting voor 100% LED in 2022 en voor het dimmen van verlichting waar dat kan om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. Ook maken we bindende afspraken met de woningcorporaties om tot een aanzienlijke verbetering te komen qua duurzaamheidslabels van sociale huurwoningen.

Windenergie
Uiteraard schakelen we over op duurzame energiebronnen. Alle opties zijn daarvoor nodig zoals windmolens, zonnepanelen op daken, zonneparken en warmte uit de bodem (geothermie). Windenergie levert nog steeds de grootste bijdrage aan groene stroom. Het aantal windmolens moet dan ook in meer varianten worden uitgebreid. D66 blijft voorstander van windturbines langs de N11 in de buurt van de containerterminal, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de omwonenden. Een project, waarbij de omwonenden direct profiteren van de opgewekte energie, verhoogt het draagvlak en de betrokkenheid.

Bij het realiseren van nieuwe woningbouw wordt, wat D66 betreft, energieneutraal gebouwd, met het doel dat huizen op den duur zelf voldoende energie produceren. Verder gaan we op weg naar gasloze wijken. We willen dat er een plan wordt ontwikkeld om het gebruik van gas uit te faseren in bestaande wijken. Bij alle nieuwbouw moet sowieso geen gebruik meer worden gemaakt van gas.

Betere afvalscheiding
D66 wil aansluiten op de landelijke tendens om afval steeds minder als afval te zien, maar meer als grondstof. We hanteren het ‘cradle-to-cradle’ principe als een belangrijk richtinggevend principe voor de toekomst. Ook gaan we voor nog betere afvalscheiding. Dat begint bij intensieve voorlichting en het gemakkelijk maken van scheiden. Vooral voor de hoogbouw met de vele bewoners moeten de ondergrondse containers voor papier, PMD en GFT ten minste net zo makkelijk te bereiken zijn als die voor restafval.

Elektrisch rijden
D66 is ook voor duurzame mobiliteit en kiest voor investeringen in fiets- en openbaar vervoer-voorzieningen, zodat deze manier van vervoer aantrekkelijker wordt voor woon-werkverkeer en voor de korte afstanden. Ook wil D66 dat de gemeente zich voorbereidt op de verwachte toename van het elektrisch rijden, door commerciële aanbieders te stimuleren om extra laadpalen neer te zetten. Het plaatsen van nieuwe laadpalen moet standaard worden bij nieuwe parkeerterreinen/garages en bij de herinrichting van bestaande parkeerplaatsen. En natuurlijk verduurzaamt ook het gemeentelijke wagenpark: de personenauto’s van de gemeente gaan elektrisch rijden.

Fotograaf: D66 Alphen aan den Rijn
Tags: d66
D66.'
D66

Politieke partij