Politiek

« Vorige - Volgende »

Citymarketing levert 2,5 ton in op de begroting

6 juni 2019 - 22:14  •  reacties

Citymarketing levert 2,5 ton in op de begroting

Alphen aan den Rijn - De wethouders hebben hun huiswerk gedaan. Wethouder economie, Gerard van As, zal in ieder geval inleveren op de posten EDBA en Citymarketing. Dat blijkt uit een presentatie op donderdag 6 juni tijdens de raadscommissie over het programmaverslag 2018, de voorjaarsnota 2019 en de kadernota 2020.

Citymarketing
Het Economisch Development Board Alphen (EDBA) bestaat uit een aantal onderdelen. Een ervan is Citymarketing. Dat moet het imago van de gemeente verbeteren en Alphen aan den Rijn 'op de kaart' zetten. Citymarketing kan echter toe met minder geld dan nu. Er wordt voortaan door de gemeente jaarlijks 2,5 ton minder aan uitgegeven. Ook wordt Citymarketing een zelfstandige stichting met een budget van 3,5 ton.

EDBA
De EDBA krijgt 6 ton minder te besteden. Het economisch actieprogramma wordt 'uitgekleed' omdat de economie is aangetrokken en veel maatregelen niet langer nodig zijn. Het LEF-programma gaat bij EDBA weg en wordt voortaan door de gemeente zelf uitgevoerd, vooral omdat er weinig gebruik van de subsidiemogelijkheden wordt gemaakt.
De EDBA houdt zich voortaan niet meer bezig met subsidies en marketing op advies van extern bureau Twijnstra Gudde die de organisatie heeft doorgelicht. De nieuwe functie van EDBA is voortaan om gevraagd en ongevraagd advies te geven over economische lokale vraagstukken.

Op de foto: de verlichting op de PTT-toren is een project van Citymarketing

Fotograaf: Alphens EV