Nieuws

« Vorige - Volgende »

Weer meer mensen op zoek naar sociale huurwoning

14 mei 2014 - 10:17  •  wonenCentraal  •  reacties

Weer meer mensen op zoek naar sociale huurwoning

Alphen aan den Rijn -

Meer sociale huurwoningen door nieuwbouw
Het aantal geadverteerde woningen nam in 2013 met 9% toe ten opzichte van 2012. In 2013 werden 1066 huurwoningen aangeboden, dat waren er 134 meer dan het jaar daarvoor. Belangrijkste oorzaak was de toewijzing van maar liefst 172 nieuwe sociale huurwoningen, waarvan er 153 in Alphen aan den Rijn, 12 in Rijnwoude en 7 in Nieuwkoop werden opgeleverd.

Meer actief woningzoekenden
Het totaal aantal mensen dat zich uit voorzorg inschrijft voor een huurwoning nam in 2013 weer iets toe, tot circa 19.600. Het aantal mensen dat actief op zoek is naar een woning in de Rijnstreek nam ook toe met circa 4%. In 2013 hebben 3.416 woningzoekenden minimaal 1 keer op een huurwoning gereageerd.

Gelijke slaagkans
De nieuwbouw had tot gevolg dat ondanks de toename van het aantal woningzoekenden de slaagkans gelijk bleef op 25%. Dit betekent dat slechts één op de vier actief-woningzoekenden daadwerkelijk een woning krijgt toegewezen

Benodigde inschrijfduur neemt af
Het aantal maanden inschrijfduur dat gemiddeld nodig is voor een woning is 53 maanden, dit komt overeen met bijna vier en een half jaar. Ten opzichte van een jaar eerder is dat 4 maanden minder, dat komt vooral omdat er minder stadsvernieuwingsurgenten een woning kregen.

Fotograaf: Josh Walet
Woonforte.'
Woonforte

Een woning waarin u zich thuis voelt.