Nieuws

« Vorige - Volgende »

Alphen heeft APG nodig en geen steun vuilnisplan van Hoekstra

5 juni 2016 - 21:55  •  De Alphense Talkshow  •  reacties

Alphen heeft APG nodig en geen steun vuilnisplan van Hoekstra

Alphen aan den Rijn - Marjanne Orbons-Meijerink vertelde waarom het APG zichzelf op heeft geheven; er was onvoldoende opvolging in het bestuur. Over zichzelf, inmiddels zo’n 40 jaar actief in de belangenbehartiging van mindervalide Alphenaren, vertelde ze dat ze het werk lichamelijk en emotioneel niet meer aankan. "De mondige mindervalide vindt zijn weg wel in het nieuwe systeem, maar er gaan mensen buiten de boot vallen." Daarnaast wordt het bijkopen van zorg voor veel mensen te duur, vertelde ze.

Wethouder Han de Jager was het niet helemaal eens met de inschattingen van Orbons, een telefonische enquête onder Alphense mindervaliden had hele positieve reacties opgeleverd. Eens waren ze het wel over het belang van laagdrempelige hulp en dat het huidige systeem daar niet altijd aan voldoet. Lyda de Jong-Burggraaf, vertegenwoordiger van de samenwerkende ouderenbonden herkende de problematiek. Zij bood namens deze bonden aan tijdelijk de doelgroep te willen verbreden, zodat mindervaliden toch gehoord zouden worden.

Ook Kees Slingerland voorzitter van de Cliëntenadviesraad erkende het belang van het APG. De Cliëntenadviesraad zal zeker contact houden met Marjanne Orbons, maar de taak van het APG overnemen kunnen zij niet. Hij gaf aan verbaasd te zijn geweest over het snelle opheffen van het APG. Ook in de zaal waren daar vragen over. Voor Marjanne Orbons was het grootste succes van het APG, dat de Alphense mindervalide door hun inbreng serieus genomen is. "Van ieder 100 problemen die we hebben ingebracht is zeker aan 80 iets gedaan." Alle gasten waren het er over eens dat het eigenlijk goed zou zijn dat er toch een soort doorstart van het APG zou komen.

Afvalsysteem
Grote eensgezindheid was er ook over de plannen voor een betaalsysteem per vuilniszak. CDA raadslid Jos Ensing, GroenLinks commissielid Wouter van Kleef en deskundige Hub Orbons waren overtuigd van het belang en de bereidheid van afvalscheiding, maar ook dat de recente plannen van wethouder Hoekstra niet de oplossing vormen. Zowel Ensing als enkele insprekers uit de zaal gaven aan dat er in het huidige systeem nog wel wat te verbeteren is, met name in de dorpen die nieuw bij de gemeente gekomen zijn en rond de hoogbouw in Alphen. Orbons gaf aan dat er ook gekeken moet worden naar het gebruik van verpakkingsmateriaal. Daarnaast gaf hij aan dat de maatregel van de wethouder gezinnen met kleine kinderen in de luiers en mensen die afhankelijk zijn van incontinentiemateriaal veel te zwaar belast.

Van Kleef wil best meedenken over een gedifferentieerd tarief, maar ziet meer mogelijkheden in een beloningssysteem. Alle drie waren ze het er over eens dat het plan van wethouder Hoekstra in deze vorm niet wenselijk is en dat werd door het publiek in de zaal overduidelijk ondersteund. De invoering van zo’n tariefdifferentiatie had overigens ook in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan.

Fotograaf: Arno Klos

Fotograaf: Josh Walet