Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

Bulderende Bas en het Achterlijke Artikel

15 april 2013 - 11:54  •  2400 Alphen  •  reacties

Bulderende Bas en het Achterlijke Artikel

Alphen aan den Rijn -

Bij de toon en het woordgebruik kan je je vraagtekens stellen, maar dat mag allemaal in ons mooie land. En wellicht heeft ie gelijk, na eerst onsuccesvol alle normale wegen bewandeld te hebben.
En of je nou vindt dat de mensen het hadden kunnen weten of niet, mensen hun huis uit schoppen met een gemiddelde schadevergoeding en ze maximaal 6 maanden geven om in de huidige huurmarkt vergelijkbare woonruimte te vinden is natuurlijk een moreel verwerpelijke actie als je daar geen urgentieverklaringen bij hebt geregeld. In dat licht is dit blog begrijpelijk, noodzakelijk, maar vooral toegestaan!

De gemeente Alphen aan den Rijn produceert echter op de eigen website een anoniem artikel waarin dit blog gelijk wordt gesteld met bedreiging en moreel verwerpelijk handelen. Men geeft hier echter niet de gebruikelijke opvolging aan die de gemiddelde (ambtelijk dolgedraaide) burger na een dergelijke vergrijp tegemoet mag zien. Angst?

De gemeentesite wordt gevoerd onder verantwoordig van 'Het College van B&W' en kortgezegd wordt Machiel dus aangesproken door onze burgevader Bas Eenhoorn cs. Ofschoon Machiel meer dan mans genoeg is zichzelf te verdedigen wil ik toch dhr Eenhoorn, die ik normaal graag mag verdedigen, wijzen op een aantal kleine details.

1) Voor zover ik weet is de heer Peeman nog niet tot de koninklijke familie toegetreden of tot staatshoofd uitgeroepen. Daarom mag , ondanks het feit dat het college functioneel verantwoordelijk is, een persoon persoonlijk aangesproken worden op moreel verwerpelijk/slecht handelen. Ook als het een ambtenaar is.
Het ambtenarenrecht laat namelijk de ruimte aan de ambtenaar om dergelijke opdrachten te mogen weigeren of commentaar te leveren. Een donkere periode in onze geschiedenis heeft aan het scheppen van deze vrijheid bewust bijgedragen.

2) Artikel 7 van de Grondwet geeft vrij vertaald alle burgers de Vrijheid van Meningsuiting in woord en geschrift. U heeft alle recht het betreffende blog als onjuist, onheus of anderzins incorrect te betitelen. Het ontzeggen van burgerrechten gaat, zeker voor u als VVD-er, veel te ver.

Waarom dergelijk zwaar geschut erbij halen?
U als VVD coryfee moet zich (met Thorbecke in het achterhoofd) en de Grondwet als basis van uw handelen, zich terdege afvragen of u deze de weg niet even bijster bent geraakt?!
U, en uw college genoten, ontzeggen een Alphense burger het recht zich vrij te uiten. Hoe oneens u het met de inhoud of de stijl ook bent, u gaat hierbij mijlenver buiten welk boekje dan ook.
U beschuldigt hem hierbij van het 'bedreigen van een ambtenaar in functie', of u insinueert dit en refereert aan een recent artikel over bedreiging van ambtenaren. Het handelen, de brief of opvolgende aangifte, blijft echter uit. Hierdoor pleegt u smaad en laat daardoor eveneens de desbetreffende ambtenaar zonder rugdekking in de kou staan.

'Put your money where your mouth is', zeg B waar u ook A gezegd heeft of zwijg in stilte. De kans dat u namelijk gerechtelijk bakzeil zou moeten halen is meer dan aanzienlijk, maar dat zullen uw juristen u al reeds verteld hebben.

Het zou u als burgervader dan ook sieren :
- het, op zijn minst moreel verwerpelijk, direct handelen van de gemeente richting een aantal van haar burgers i.c.m. Wonen Centraal recht te trekken.
- uw fout in deze openbaar te erkennen, en niet door een naamloos ambtenaar.

De gemeente lijkt hier, in haar jacht naar het gelijk aan de Lage Zijde, het beginsel van 'de goede huisvader'en het beginsel van het eveneens handelen naar de GEEST van de wet uit het oog te zijn verloren.

Grote woorden, inderdaad. Maar dat zijn smaad en het (verbaal) ontzeggen van burgerrechten nog meer.. (al zal Machiel hier waarschijnlijk hartelijk om lachen)

Fotograaf: Josh Walet
Bas Eenhoorn.'
Bas Eenhoorn

Verdiende respect met zijn optreden als waarnemend burgemeester na de schietpartij in de Ridderhof.