Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

Vragen over Welzorg

9 november 2011 - 11:08  •  Jo Schriek  •  reacties

Vragen over Welzorg

Alphen aan den Rijn -

Betreft: artikel 43 vragen in zake Welzorg

De SP fractie bereiken via belangen groeperingen en inwoners, klachten over Welzorg.
Het gaat hier dan veelal over het contact met inwoners, de wijze van afspraken maken of het opvragen van informatie. De wijze waarop inwoners te woord gestaan en beloftes worden gedaan, daarover bereiken ons ook signalen dat deze zeer te wensen over laten.
Wij hebben daarnaast vernomen dat het lang duurt voordat Welzorg reageert op offerte en service aanvragen.

De Sp fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van problemen met Welzorg?

2. Zijn er meldingen bij Participe binnen gekomen over Welzorg? Indien dit bevestigend wordt beantwoord, waarom is de raad daar niet van op de hoogte gesteld. En wat bent u er concreet mee aan het doen? Wat zou de rol van Participe moeten en kunnen zijn?

3. Zijn er met Welzorg contractuele afspraken gemaakt over de termijn waarbinnen zij moeten reageren op een offerte aanvraag vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn? Zo ja, hoe lang is die termijn?

4. Kunt u aangeven hoeveel offertes er dit jaar bij Welzorg zijn aangevraagd en wat de gemiddelde beantwoordingstermijn is geweest. Zo nee, waarom niet?

5. Wat voor afspraken zijn er met Welzorg gemaakt over de service die zij aan de Alphense cliënten moeten leveren?

6. Zijn die afspraken in het contract opgenomen?

7. Hoe wordt de kwaliteit van zorgaanbieders in de gaten gehouden?

8. Hoe lang is er nog een contract met Welzorg?

9. Wat zijn de mogelijkheden om indien een zorgverlener niet doet wat het zou moeten doen, deze het contract op te zeggen?

Namens de SP fractie
Jo Schriek

Fotograaf: Josh Walet
Jo Schriek.'
Jo Schriek

Jo Schriek, geboren 16 April 1967. Vooral bekend als raadslid voor de SP.

SP.'
SP

Politieke partij