Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Fietsplan Alphen 2012-2020

29 april 2012 - 01:58  •  Henk van der Zanden  •  reacties

Fietsplan Alphen 2012-2020

Alphen aan den Rijn -

 

 

 

De belangrijkste discussiepunten uit het plan zijn:

a) het tweezijdig fietspad langs de Eisenhowerlaan-Pr.Bernardlaan
b) de brug over het Aarkanaal richting Aaarlanderveenen de 2 tunnels op de kruising Bbslotsingel-Eisenhowerlaan.

De PvdA begreep het tweezijdig fietspad (a) niet, terwijl dit in de praktijk al als zodanig wordt gebruikt. Het belangrijkste voordeel ervan is dat de Eisenhowerlaan-Pr.Bernardlaan niet twee keer hoeft worden overgestoken. Ook is deze route korter qua tijd (minder verkeerslichten) en afstand. De tunnels werden te duur bevonden. De tijdelijke omleidigen werden als slecht ervaren.

De VVD had haar vraagtekens bij de dure brug naar Aarlanderveen. Repte ook over het voetgangersprobleem in het centrum (centrumbrug). Ook over het foietsparkeren in het centrum. Heeft geen probleem met plan (a).

SP: Deze wil meer fietsgebruik en minder autoverkeer. Hield met VVD een debatja over het naar school brengen van kinderen.

TROTS: Tunnels zijn te duur, geen bomen opofferen.

GL: Te veel fietsendiefstal, dat is slecht voor het gebruik van de fiets.

D66: Tunnels zijn te duur, wil tellingen van verkeer.

CU: Groen compenseren indien dit moet wijken voor betere fietsinfrastruktuur

CDA: Wil overleg met de werkgevers over vervoersstroom medewerkers binnen Alphen.

ALPHEN EEN inbreng
Mijn bespreking concentreerde zich op gewenste wijzigingen, en dus commentaren en ontbrekende delen van dit plan. Dat neemt niet weg dat het een goed plan is en dat het verheugend is dat de Fietsersbond betrokken is geweest in het voortraject van dit plan.

Nadat dit plan wordt aangenomen moet er nog geld komen via:
- de voorjaarsnota
- het budget Stadsbeheer voor regulier onderhoud, reparaties en herinrichting

Waar gaat het nu nog mis ??????

1) Helaas is gemiddeld genomen de auto nog steeds sneller dan de fiets in Alphen. Dus de fietsroutes sneller maken is geboden. Er zijn plannen de buiten- en binnenring van Alphen meer te gaan gebruiken. Een goede maatregel kan dus zijn: vaker groen voor fietsers op Pr. Bernardlaan en W.de Zwijgerlaan, dan worden die vanzelf rustiger qua autoverkeer. Ook kan bezien worden of er een groene zone voor fietsers (18 km/uur) mogelijk is op de Pr. Bernardlaan. (Zoals bekend kan dit niet voor auto’s vanwege de diverse verschillende afstanden tot de verkeerslichten).

2) Rotonde voorrang beleid moet eenduidig, en dus het Raoul Wallenberg- en Europaplein anders. Nu al krijg je als fietser in 50% van de gevallen voorrang, dus qua doorstroom autoverkeer zal het niet veel uitmaken.

3) Schoolroutes fel zichtbaar maken op wegdek. Ik heb daarvan in Oegstgeest een goed voorbeeld gezien.

4) Het tunneltje Javastraat, een belangrijke oversteek van de Willen de Zwijgerlaan, geheel uitnutten. Daarvoor moeten Javastraat en Karel Doormanlaan veel comfortabeler worden ingericht.

5) Belijningen in centrumgebied. De proef van de Fietsersbond was zeer overtuigend en werd positief ontvangen. Nu doorpakken en permanente lijnen zetten. Zie ook cijfers doorstroming in Fietsberaad Publicatie nummer 8, “Fietsers in voetgangersgebieden”.
(De belijning in tunnel tussen winkelcentrum Herenhof en Noorderbrink werkt boven verwachting goed!) Niet de scheidsmuurtjes afbreken in de Van Boetzelaarstraat, zij garanderen daar de goede doorstroom en zijn een ultieme vorm van belijning. Belijningen aanbrengen aan de randen in bochten van zwarte asfaltpaden. Het contrast met gras is te gering in het donker.

6) De terrassen in de Julianastraat laten opruimen ‘s nachts en de ochtend, zodat op deze drukke hoofdfietsroute (500 fietsen per uur) het laden- en lossen in de ochtend geen belemmering oplevert. Als Alphen Fietstad 2013 of 2014 wil worden moet zij geen gedoogbeleid voeren op dit punt, maar hard aanpakken. Zeker de betreffende ondernemer die grenzen overschrijdt en zelfs een permanente skihut bouwt waar de gemeente niet tegen optreedt.

7) De Scootmobiel is relatief nieuw in het verkeer. Overbodige paaltjes moeten daarom des te meer worden verwijderd. Indien wel nodig, dan veilig ingeleide paaltjes en 1,5 meter afstand. Graag hiervoor een apart project in het leven roepen. Er is ook humor, vaak heeft dat met oud zeer te maken. Wat te denken van de volgende twee voorbeelden:

– Al 20 jaar kun je niet van de Thorbeckestraat naar het centrum per fiets. Je moet dan je fiets over de stoep tillen. Dat hele wijkje zit daar al jaren mee opgescheept en krijgt te horen “dat er veranderingen op komst zijn”.

– Al 15 jaar staan de bankjes op de Sportlaan te dicht op het fietspad. Als je gaat zitten staan je voeten op het fietspad. Dit is overduidelijk een voormalig wandelpad geweest.

Ook zijn er een aantal aandachtspunten te noemen:

1) de link met de knelpunten nota 2009 Fietsersbond.

2) de nieuwe 2-richtingpaden kosten ook groen: graag compenseren (zoals de CU ook vraagt)!

3) de fietsenstalling capaciteit aanpassen aan de vraag is een goed idee, en al eerder vermeld. Nu ook nog doen (zie ook de VVD).

4) ook de veiligheid van voetgangers op erftoegangswegen en in verblijfsgebieden is belangrijk. Het staat niet als zodanig in de nota, maar volledigheidshalve voeg ik die toch maar even toe.

5) voor het comfort van het fietsnetwerk ontbreekt het argument hoogteverschillen te mijden, dus “lage bruggen” genieten de voorkeur.

6) voor een goed comfort ontbreekt de behoefte aan meer ruimte in bochten, er is dus een breder fietspad nodig in de bochten.

7) Voor steunpunten midden op de weg is minimaal 2,56 m (ipv 2,50) nodig vanwege de nieuwe trend, de kinderbakfietsen van Babboe (2,55m) en HEMA (2,56m lang).

8) een goede aansluiting van de fietspaden bij de Maximabrug.

9) Last but not least: Zorg voor een goede voorziening bij stroomuitval van VRI’s: dus WEL een zebrapad waar dan ook fietsers lopend kunnen oversteken. Het is hemeltergend te zien wat er gebeurt bij stroomuitval op de kruising Eisenhowerlaan-BBSlotsingel.

Tot slot:  Wie met de fiets komt heeft in winkels meer te besteden door bespaard benzinegeld en parkeergeld.

Henk van der Zanden.

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij