Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

Fabels en halve waarheden over de Maximabrug

3 mei 2013 - 07:44  •  Harre van der Nat  •  reacties

Fabels en halve waarheden over de Maximabrug

Alphen aan den Rijn -

Onder de dekmantel dat de Maximabrug van de Provincie een brug van (tenminste 5,5 meter) zou moeten worden hebben deze partijen getekend voor een kolossale brug met een ongelofelijke inbreuk op de omgeving en het landschap.

Hoe zit het dan wel met de hoogte van de Maximabrug?

De Provincie heeft inderdaad een richtlijn waaraan nieuwe bruggen moeten voldoen. En aangezien er om en rond die locatie veel watergebonden bedrijvigheid plaats vindt is die daar zeker van kracht. Ook die doorvaarthoogte klopt. Maar wat deze drie partijen er niet bijvertellen is hoe de Provincie een berekening maakt om te komen tot die hoogte. Daarbij wordt namelijk rekening gehouden met het doel van deze brug. Dat doel was altijd om het bedrijventerrein aan de Hoogewaard te ontsluiten en om Koudekerk te ontzien en het aantal verkeersbewegingen tegen te gaan. Een lagere brug zou daarmee kunnen worden aangelegd. Het huidige doel van de brug is anders geworden. Daardoor zijn de eisen van de Provincie Zuid-Holland nu ook veranderd. De brug moet toekomstbestendig zijn en moet dus zowel voor het scheepvaartverkeer als voor de grote hoeveelheid auto’s niet voor veel vertraging kunnen zorgen. Kijk bij voorbeeld naar de veel lagere fietsbrug over de Oude Rijn in Leiderdorp. Deze brug is niet lang geleden aangelegd en voldoet aan de Provinciale eisen omdat het doel (enkel fiets en wandelverkeer) is. Terwijl deze brug ook nieuw is en over het zelfde water gaat.

Koppeling Maximabrug aan een rondweg

Een meerderheid van de politieke partijen in Alphen aan den Rijn willen namelijk dat er in de toekomst een rondweg zal worden aangesloten op de Maximabrug. Een illusie omdat er de komende decennia geen geld is voor deze onnodige weg. Daarnaast is het door Provinciaal beleid onmogelijk om te bouwen in de Gnephoek. Voor meer informatie zie de Provinciale Structuurvisie.
PvdA, VVD en D66 in Rijnwoude hebben zich aangesloten bij dat nieuwe doel voor de brug. En daarmee hun oren laten hangen naar het huidige bestuur uit Alphen. De Provincie heeft eerder al aangegeven dat zij geen geld gaan en kunnen investeren in de aanleg van de rondweg. En de rondweg een lokale aangelegenheid vinden. Alphen en Rijnwoude hebben geen geld en nemen dus bewust een onzekere hypotheek op de toekomst.

De koppeling van een eventuele rondweg door de Gnephoek heeft dus directe gevolgen voor de hoogte van de brug.

Daarnaast zijn het de gemeenten Alphen en Rijnwoude die hebben bepaald hoe kolossaal, breed en lang de brug moet worden. Naast deze landschappelijke inpassing hebben zij ook de locatie bepaald. En daarbij is de oude truc uitgehaald van het eerst plannen maken en presenteren van het helaas moeten doorsnijden van de Landlustweg om vervolgens opgelucht aan de bewoners te kunnen melden dat het een andere locatie wordt. Met andere woorden door middel van de gedachte dat het veel erger had gekund steun vergaren voor een andere locatie.

Dat er zonder rondweg helemaal geen doorsnijding van de Landlustweg en omliggende polders nodig zou zijn werd er natuurlijk niet bij vermeld.

Conclusie

De inwoners en bedrijven van Koudekerk hebben jaren lang gewacht op de oplossing voor hun verkeersproblemen. Nu krijgen ze er een verwoeste polder en nog veel meer verkeer voor terug. Als het meezit enkel een verwoeste polder en een kolossale brug.
Het zou PvdA, VVD en D66 als politieke voorstanders van de rondweg en de te grote brug sieren als ze dit verhaal zelf hadden verteld aan hun inwoners. Maar helaas. In plaats daarvan verschuilen ze zich achter een zogenaamde eis vanuit de Provincie.

Wat wil de SP?

De SP is voorstander van een lagere brug. Meer richting Koudekerk. Een brug die zal worden aangelegd om te doen waar die voor bedoeld is namelijk Koudekerk ontlasten en de bedrijven ontsluiten. De SP kiest niet voor de aanleg van een rondweg en daardoor zal de Landlustweg niet doorsneden worden. Deze keuze is haalbaar en betaalbaar.

Maar er is toch al een besluit genomen over de Maximabrug?

Klopt. Maar slechte besluiten zoals deze kunnen in een nieuwe raadsperiode worden teruggedraaid. Zolang de brug nog niet is aangelegd kan het plan dus wijzigen. Kijk bijvoorbeeld naar de RijnGouweLijn (RGL). Een veel te duur en onuitvoerbaar plan waarbij onder andere door het gemeentebestuur de inwoners van Rijnwoude een station bij Hazerswoude Rijndijk is voorgehouden. Uiteindelijk is die beslissing ook omgezet in de plannen die de SP al jaren had. En komt er nu een station waar een normale trein stopt en blijven de streekbussen gewoon rijden in tegenstelling tot de RGL. Daar zouden 1/3 van de bussen verdwijnen. De Maximabrug zal dus inzet worden van de komende raadsverkiezingen.

Harre van der Nat, fractievoorzitter SP Zuid-Holland woordvoerder verkeer en vervoer en lijsttrekker SP bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Fotograaf: Josh Walet
SP.'
SP

Politieke partij