Politiek - SGP

« Vorige - Volgende »

Zorgen over voortbestaan bibliotheek Boskoop

21 oktober 2015 - 12:04  •  reacties

Zorgen over voortbestaan bibliotheek Boskoop

Alphen aan den Rijn -

Volgens SGP-fractievoorzitter Gert-Jan Schotanus is er in deze kwestie heel gebrekkig gecommuniceerd vanuit de Gemeente Alphen aan den Rijn. In de gemeenteraad van Alphen is de afgelopen maanden regelmatig gesproken over het gewijzigde subsidiebeleid voor instellingen. Dat de subsidietender wat betreft de bibliotheekdiensten kennelijk is gewonnen door Rijn en Venen, kwam dan ook als volslagen verrassing. Deze informatie is niet op de gebruikelijke wijze naar buiten gebracht.

Schotanus: 'Wij vinden de berichtgeving uiterst ongelukkig. In plaats van open te communiceren is de suggestie gewekt dat de bibliotheek in Boskoop definitief de deuren moet sluiten. Bovendien is er ook sprake van onvolledigheid. Waarom zou de nieuwe bibliotheekdienst (Rijn en Venen) de vestiging in Boskoop niet van De Groene Venen over kunnen nemen?'

Per 1 januari 2016 is Bibliotheek Rijn en Venen verantwoordelijk voor de bibliotheekdiensten in Alphen aan den Rijn. Inwoners van Boskoop-West maken echter veelvuldig gebruik van de bibliotheek in Waddinxveen, die aangesloten is bij De Groene Venen. Leners kunnen bijvoorbeeld een boek digitaal aanvragen bij een andere vestiging en afhalen bij de dichtstbijzijnde vestiging. Als de bibliotheek in Boskoop verdwijnt, ontstaat een dubbel probleem. Ten eerste moet men verder reizen naar de eigen gemeentelijke bibliotheek (in Alphen) en in de tweede plaats komt er een einde aan het efficiënte samenwerkingssysteem van gelijkwaardige instellingen, omdat Rijn en Venen een andere partner is dan De Groene Venen.

Fractievoorzitter Schotanus: 'De SGP is van mening dat de bestaande voorzieningen in de kernen zoveel mogelijk gehandhaafd moeten worden. Zowel veel jonge gezinnen als ouderen maken intensief gebruik van de bibliotheek in Boskoop. Juist voor kinderen wordt de liefde voor het boek geboren in de bibliotheek. Moeten we hen dan dwingen op hun fietsje langs de Gouwe naar Alphen te rijden voor hun wekelijkse boekenzoekplezier? Het is onaanvaardbaar om de burger de bestaande dienstverlening te ontnemen. Wij verwachten dat het college er zorg voor draagt dat Rijn en Venen de dienstverlening op een gelijkwaardig niveau houdt zoals nu gebruikelijk is in de kern Boskoop en de inwoners op dezelfde manier de bibliotheek kunnen benutten.'

Fotograaf: Josh Walet
Gertjan Schotanus.'
Gertjan Schotanus

SGP.'
SGP

Politieke partij