Politiek - SGP

« Vorige - Volgende »

Gert-Jan Schotanus stapt per direct uit fractie SGP

31 oktober 2017 - 17:43  •  reacties

Gert-Jan Schotanus stapt per direct uit fractie SGP

Alphen aan den Rijn - Schotanus zal voorlopig als raadslid een eenmansfractie vormen. "Ik heb tenslotte bij de vorige verkiezingen 1162 stemmen gekregen. Ondanks de druk zal ik mijn zetel niet inleveren." Of hij zich aansluit bij een andere partij is nog de vraag. "Ik sluit niets uit", zegt een geëmotioneerde Schotanus tijdens de persconferentie op dinsdag 31 oktober.

Geen steun van de leden
In een brief aan de leden vraagt Schotanus op 27 oktober steun. Hiervoor geeft hij drie redenen. Binnen de gemeenteraad functioneerde de SGP goed. Als lijsttrekker van de SGP heeft Schotanus voor de fusiegemeente twee SGP-zetels binnengesleept. Het bestuur heeft zich in zijn opinie al sinds de fusie afzijdig gehouden. Steun van de leden krijgt Schotanus echter niet. Zij volgen het advies van de kiescommissie en het bestuur van de lokale SGP.

Ruzie in de fractie
Het steekt Schotanus dat het bestuur zich nooit liet zien en ook niet inging op uitnodigingen om een fractieberaad of raadsvergadering bij te wonen. Pas sinds de onenigheid binnen de fractie in september bemoeit het bestuur zich met de fractie en fractieleden.
Er zijn al sinds april strubbelingen binnen de fractie, volgens Schotanus veroorzaakt door steunlid Hans van Kuijk. In september hebben de beide zittende raadsleden, Gert-Jan Schotanus en Hans Goedegebuure, hun steunlid uit de fractie gezet. Na bemiddeling door het bestuur is de oude situatie hersteld.
Dit had wel als gevolg dat twee bestuursleden zijn afgetreden en dat de kiescommissie van de SGP opnieuw de kieslijst wilde samenstellen met Hans van Kuijk op nummer 1 en Hans Goedegebuure op 2 en zonder Gert-Jan Schotanus.

Zwarte Piet
"Ik krijg nu de Zwarte Piet toegespeeld", zegt Schotanus. "Dat vind ik jammer. Sterker nog, dat vind ik onterecht. Het is niet een kwestie van mij alleen, het betreft het hele bestuur en de hele fractie samen. Samen vormen we tenslotte de SGP."
Het komt er op neer dat de SGP haar lijsttrekker en fractievoorzitter heeft laten vallen. Zo voelt Schotanus dit. "Ik ben altijd loyaal geweest. Maar het vertrouwen in de SGP is nu weg. Ik betreur de keuzes die het bestuur heeft gemaakt."

Fotograaf: Eveline Verhoeve
SGP.'
SGP

Politieke partij