Politiek - Overig

« Vorige - Volgende »

Verkeerssituatie ten zuiden van Alphen moet beter

15 december 2017 - 21:16  •  reacties

Verkeerssituatie ten zuiden van Alphen moet beter

Alphen aan den Rijn - Donderdag 14 december heeft de raad ingestemd met de voorstellen van wethouder Kees van Velzen in combinatie met een aantal gewenste aanpassingen door de gemeenteraad. De provincie Zuid-Holland wil de Verlengde Bentwoudlaan tussen Waddinxveen en de N455 aanleggen. Het verkeer tussen Waddinxveen en Boskoop kan dan beter worden afgewikkeld. Nadeel is de grotere druk op de dorpskern van Hazerswoude-Dorp. Daarom eiste de Alphense gemeenteraad een pakket van lokale maatregelen en zij heeft hier in een motie nog een aantal aan toegevoegd. 

Lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp
In het kort komen de lokale maatregelen bij Hazerswoude-Dorp erop neer dat er een extra afslag in het dorp komt en dat het verkeer door de bijbehorende rotonde wordt geremd. Van Velzen vindt een tunnel ongewenst, omdat dat meer verkeer aantrekt. De gemeenteraad heeft daaraan toegevoegd dat er gesprekken met de provincie en met de gemeente Zoetermeer moeten komen om het sluipverkeer tussen deze stad en de A12 naar de N11 te ontmoedigen.

Lokale maatregelen Boskoop
Aan de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan gekoppeld zit nu een tweede oeververbinding in Boskoop ter hoogte van de Halve Raak. Dit is een toevoeging van Van Velzen, onder meer op voorspraak van verschillende uit Boskoop afkomstige raadsleden. Een tweede brug betekent dat de N11 via de N207 een directe verbinding krijgt met de kwekerijgebieden oost en west van de Gouwe. Vrachtverkeer hoeft dan zeker niet meer dwars door de dorpskern van Boskoop te rijden. De gemeenteraad voegt hieraan toe dat de wethouder moet onderhandelen met de provincie om de opening van de hefbrug in de Zijde tijdens de spits te verminderen.

Achtergrond
Binnen de driehoek N11, A4 en A12 ligt het grootste deel van de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarom is de verkeerssituatie in deze regio heel belangrijk voor het lokale bedrijfsleven, voor de kwekerijsector rond Boskoop en voor de bewoners van dit gebied. De gemeente Alphen aan den Rijn wil het sluipverkeer weren en de leefbaarheid in de dorpen Boskoop en Hazerswoude-Dorp verbeteren.

Politiek
De Alphense gemeenteraad is verdeeld over de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan evenals de inwoners. Uiteindelijk hebben Nieuw Elan, CDA, CU, VVD en BA voor de aanleg gestemd. PvdA, GroenLinks, SP, RGL en VVD-er Voorenkamp zijn tegen. Dit is 22 raadsleden voor en 15 tegen, twee raadsleden waren afwezig.

Fotograaf: Eveline Verhoeve
Politiek.'
Politiek

Voor het politieke nieuwe over Alphen aan den Rijn.