Politiek - Overig

« Vorige - Volgende »

Lijsttrekkersdebat Castellum over leefbaar wonen

20 maart 2018 - 13:34  •  reacties

Lijsttrekkersdebat Castellum over leefbaar wonen

Alphen aan den Rijn - Behalve Beter Alphen is geen van de lijsttrekkers tegen verder bouwen. Hoeveel, waar en voor wie is waar de discussie over gaat. Er is overigens ook een verschil van mening over de cijfers, omdat dit voorspellingen betreft. De lijsttrekkers zijn Marjon Verkleij (CDA), André de Jeu (Nieuw Elan), Anouk Noordermeer (VVD), Bernadette Wolters (PvdA), Inge Prins (D66), Harre van der Nat (SP), Michel du Chatinier (ChristenUnie), René Driessen (GroenLinks), Hans van Kuijk (SGP), Ank de Groot (RGL) en Wil Verschuur (Beter Alphen).

Niet stoppen met bouwen
De lijsttrekkers zijn het erover eens dat Alphen-Stad nog verder kan verdichten, maar na 2025 zijn alle locaties gebruikt. Waar bouw je dan verder? Daarover lopen de meningen uiteen.

SP, D66, PvdA, RGL en GroenLinks willen in ieder geval niet in de Gnephoek bouwen. D66 wijst erop dat er wel een einde komt aan de groei. "Dus de polders moeten groen blijven, die moeten we niet verkwanselen." GroenLinks vindt de natuurwaarden in de Gnephoek te groot om 'weg te geven aan Amsterdammers'. Dit laatste vindt het CDA onzin: "Er zijn twee grote bouwlocaties in Zuid-Holland aangewezen voor die overloop. Wij moeten bouwen voor onze eigen mensen."

PvdA, CDA, Nieuw Elan en ChristenUnie noemen overigens de zuidkant van de Gnephoek, dat is de omgeving van de voormalige broodfabriek, als realistische optie waar snel gebouwd kan worden.

Aan de grenzen van de stad
"Je kunt in de stad niet elk plekje volbouwen", zegt RGL. Aan verdichten komt een eind. Er zijn geen lege kantoorpanden meer en er is een verplicht percentage groen in de wijken, soms op één plek zoals het Europapark in Kerk & Zanen.

Aan de randen van de stad is wel ruimte. De interessante opties zijn dan toch de Gnephoek aan de westkant en aan de oostkant de ‘kassendriehoek’ richting Ter Aar en de Zuideinderpolder langs de N207 waar vooral kansen zijn om woningen te combineren met de ook broodnodige wateropslag voor het hoogheemraadschap. Zeker Nieuw Elan en ChristenUnie gaan voor deze optie.

Liever bouwen in de dorpen
Een uitdaging is sowieso dat de Provincie Zuid-Holland vindt dat er heel erg beperkt gebouwd mag worden. "Voor een dorp als Zwammerdam betekent dit dat er voetbalvelden leeg staan en dat op termijn de school verdwijnt", merkt Nieuw Elan op. "In de dorpen bouwen kan zeker, maar niet als overloop voor de stad", zegt de VVD.

GroenLinks meent dat 2500 woningen verdeeld over de zeven dorpen en 2500 woningen tussen Alphen-Stad en Hazerswoude-Rijndijk de oplossing is. "Er zijn genoeg plannen die sinds de crisis in de ijskast staan en die we zo uit kunnen voeren", meldt het CDA.

De SP wijst op de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande sterfte die een krimp gaat veroorzaken. "Wij zijn een stad in het Groene Hart", aldus D66. "We zullen moeten bouwen, maar er komt inderdaad een einde aan de groei."

Het lijsttrekkersdebat werd over drie ronden gehouden: sociaal domein, verkeer en wonen.

Fotograaf: Eveline Verhoeve
Politiek.'
Politiek

Voor het politieke nieuwe over Alphen aan den Rijn.