Politiek - Overig

« Vorige - Volgende »

Lijsttrekkersdebat over het verkeer in Castellum

20 maart 2018 - 11:29  •  reacties

Lijsttrekkersdebat over het verkeer in Castellum

Alphen aan den Rijn - Gratis parkeren in het Stadshart, een noordelijke rondweg om Alphen-Stad en een tunnel in de N209 in Hazerswoude-Dorp. Dat waren de concrete onderwerpen rond het tweede thema verkeer. De standpunten waren niet nieuw: groen en oud zeer versus integrale lange termijn oplossingen.

Parkeren in Stadshart
De discussie over de eerste anderhalf uur gratis parkeren in het Stadshart van Alphen aan den Rijn draait over twee zaken: wie gaat dat betalen en moet er niet meer gebeuren?

Het CDA zet direct de toon: "Het probleem is niet het parkeren, maar hoe we meer mensen naar het centrumgebied kunnen krijgen." Nieuw Elan vindt dat dit een combinatie is en dat de rekening vooral niet alleen voor de gemeente moet zijn: "Ondernemingsvereniging VOA wil een Ondernemersfonds." De ChristenUnie is het hier mee eens.

GroenLinks gooit de fiets in de strijd met steun van de SP. "Wij zien het liefst fietsers en wandelaars, maar na de jarenlange bouwput moeten we wel met iets van compensatie komen", aldus de SP. En daarmee is het kringetje rond: er moet iets gebeuren in het Stadshart.

Noordelijke rondweg
GroenLinks vindt een rondweg aan de noordkant van de stad niet nodig en zeker niet door de polder Gnephoek. "We hebben daar al een lege brug. Bovendien: welk probleem wil je oplossen met die rondweg?" Dat antwoord is volgens Nieuw Elan simpel: "Er moet een verbinding komen naar de A4 en die verbinding loopt nu door de stad. Dat willen we niet."

De SP ziet dat anders. Als eerste is de Maximabrug veel te groot en als tweede denkt de SP dat een rondweg opstoppingen veroorzaakt bij de op- en afritten. Ook Beter Alphen had een kleinere brug beter gevonden.

De ChristenUnie vindt een weg door de Gnephoek niet alleen nodig voor een goede verkeersafwikkeling, maar ziet ook een kans voor ondernemers. Het CDA meent dat er dan meteen een keurig stukje grond voor woningbouw vrijkomt: een win-win situatie.

Tunnel in Hazerswoude-Dorp
Wel of geen tunnel in Hazerswoude-Dorp heeft te maken met geld. Althans volgens de SP: "Het beschikbare budget kan naar de Verlengde Bentwoudlaan, maar het kan ook naar een tunnel." Volgens de SP heeft de coalitie het geld verkwanseld door voor de Bentwoudlaan te stemmen.

Nieuw Elan is het daar volstrekt niet mee eens: "Een tunnel is duur, dat redt je niet met die 30 miljoen. Bovendien is er een integrale oplossing nodig. Het autoverkeer moet helemaal niet door Hazerswoude-Dorp." Ook het CDA is voor een integraal pakket aan maatregelen om de verkeersstroom uit het gebied te halen, evenals de ChristenUnie.

GroenLinks meent dat een Verlengde Bentwoudlaan de problemen alleen maar erger maakt en dat nu de Provincie aan zet is.

Wel naar de stembus gaan!
Burgemeester Liesbeth Spies deed na afloop van het debat nog een oproep aan alle inwoners van Alphen aan den Rijn: "Ga vooral allemaal naar de stembus. Als je niet gaat stemmen, moet je ook de komende vier jaar niet mopperen!"

Het lijsttrekkersdebat werd in drie ronden gehouden: sociaal domein, verkeer en wonen.

Fotograaf: Eveline Verhoeve
Politiek.'
Politiek

Voor het politieke nieuwe over Alphen aan den Rijn.