Politiek - Overig

« Vorige - Volgende »

Lijsttrekkersdebat in Castellum over sociaal domein

20 maart 2018 - 09:03  •  reacties

Lijsttrekkersdebat in Castellum over sociaal domein

Alphen aan den Rijn - Dorpsraden met een behoorlijk budget, schoolzwemmen verplicht op alle scholen en een tegenprestatie als je in de bijstand zit. Het thema 'sociaal domein' was in deze drie onderdelen gesplitst. De meningen waren verdeeld.

Dorpsraad 
Een dorpsraad wordt door alle partijen wenselijk gevonden, ondanks de twijfels of een dorpsraad wel echt het dorp vertegenwoordigd. D66 blijkt een vurig voorstander van een dorpsraad met een ruim eigen budget. Natuurlijk zijn er kaders, maar "Ga je vertrouwen geven of wil je het als raad toch zelf beslissen?"

RGL en SGP vinden dat de gemeenteraad moet beslissen of een grote uitgave kan worden gedaan. De PvdA wil het laten 'groeien' en de VVD wil eerst een plan zien en dan een budget beschikbaar stellen. "Het geld komt van ons allemaal, dus je moet er serieus mee omgaan. Je moet ook luisteren naar mensen die zich inzetten voor hun dorp."

Bijstand
Een tegenprestatie in de bijstand is kennelijk geen doel op zichzelf. Als door de tegenprestatie een baan wordt gevonden, is het voor alle partijen aanvaardbaar. RGL en PvdA vinden het overigens altijd een recht. "Je zit niet voor je lol in de bijstand en je hebt er ook jaren voor gewerkt en premies betaald", aldus de PvdA.

"Bijstand is inmiddels geen vangnet, maar een hangmat en er is een link met schuldhulpverlening. Het heeft te maken met sociale achtergrond", vindt de SGP.

De VVD en D66 vinden dat een tegenprestatie een verplichting moet zijn, al was het alleen al omdat mensen daardoor actiever worden en gemakkelijker een baan zullen vinden.

Schoolzwemmen
Het verplichte schoolzwemmen is zestien jaar geleden afgeschaft. Scholen mogen nu zelf weten of zij gaan schoolzwemmen, maar zij krijgen er geen speciale bijdrage meer voor. SGP, D66 en VVD vinden het leren zwemmen een verantwoordelijkheid voor de ouders. D66 voegt daaraan toe dat scholen zelf kunnen bepalen of ze zwemlessen aanbieden.

Zowel RGL als PvdA merken op dat niet alle ouders het belang van het kunnen zwemmen inzien of dit wel inzien maar er geen geld voor hebben. De VVD wees erop dat er een financiële regeling is voor mensen waarvoor de financiën een probleem zijn. En: "Elk kind dat verdrinkt is er een te veel. Zwemmen hoort bij de opvoeding, net als kleding en een ontbijt."

Het lijsttrekkersdebat werd over drie ronden gehouden: sociaal domein, verkeer en wonen.

Fotograaf: Eveline Verhoeve
Politiek.'
Politiek

Voor het politieke nieuwe over Alphen aan den Rijn.