Politiek - RijnGouweLokaal

« Vorige - Volgende »

Even bijpraten.....

20 april 2012 - 19:54  •  Ank de Groot  •  reacties

Even bijpraten.....

Alphen aan den Rijn -

Lage Zijde
Waar zullen we beginnen? Alphen 1 is uitermate gelukkig met de nieuwe architect aan de Lage Zijde. Het lijkt warempel wel of hij ons verkiezingsprogramma heeft gelezen. Geen grootheidswaanzin maar de keuze voor een kleinschalige aanpak waarbij hij pleit voor een
“warme” Lage Zijde. Ik zou het geweldig vinden als deze architect zijn plannen daadwerkelijk kan uitvoeren en dat er inderdaad een warme Lage Zijde ontstaat. Wij hebben ons vanaf het eerste moment ingezet voor een kleinschalige aanpak zonder onzinprojecten als een Waterfront of grote torens. Nu alleen nog een andere opzet van het Cultuurhuis en dan zit het echt goed.
Nog één aandachtspunt: het Nutsgebouw. Ik hoop nog steeds dat we daar een soort museum annex grand-café annex ruimte voor bijvoorbeeld Unicef winkel etc. van kunnen maken. En misschien moet dat nu wel de plek worden voor het Sinterklaasmuseum waar ik regelmatig over lees. Kortom, nog even goed nadenken waar we dit prachtige pand voor kunnen gebruiken. Ideeën genoeg!

Fusie 
Tja, de discussie over de toekomstige fusie blijft een merkwaardige. Slechts met een stemverklaring konden we aangeven of we voor of tegen waren. Geen discussie in de raad; de discussie zou in de klankbordgroep hebben plaatsgevonden en daarin kon iedere partij zijn zegje doen. Rare zaak, want geldt dat ook voor de klankbordgroep Lage Zijde? Behandelen we de Lage Zijde niet meer omdat we dat in de klankbordgroep hebben besproken? Alphen 1 heeft tegen de fusie gestemd. Niet omdat we tegen de inwoners van Rijnwoude of Boskoop zijn maar wij zien de meerwaarde voor Alphen aan den Rijn niet.
Het groot groter grootst waar sommige partijen het over hebben, spreekt ons niet aan.
De afstand naar de burger wordt steeds groter en verder zijn de (financiële) consequenties volstrekt onduidelijk. Ook voor verenigingen en instellingen zal er veel gaan veranderen maar nergens wordt daarover een inhoudelijke discussie gevoerd. Wat ons nog meer verbaast, is het feit dat er geen referendum gehouden is onder de bevolking. We mogen alleen iets over de naam zeggen en daar blijft het bij!
De fusie gaat dus door en dat houdt in dat wij ons zullen beraden hoe wij ook lokale politiek in Boskoop en Rijnwoude kunnen bedrijven. De burgers in Boskoop en Rijnwoude zullen zeker behoefte hebben aan partijen die naar lokale belangen kijken en zich niet laten leiden door landelijke belangen. Nu horen we al van burgers uit deze beide plaatsen dat we een hoop voor ze kunnen betekenen en dat gaan wij proberen waar te maken..

Maximabrug
Het gebeurt zelden maar de fractie heeft over dit onderwerp verdeeld gestemd. Waren wij het zo oneens met elkaar? Nee, eigenlijk niet maar het gaf wel de door ons gevoerde discussie weer. Aan de ene kant zijn we niet tegen een Maximabrug maar dan alleen in combinatie met de zogenaamde grote rondweg en aan de andere kant vinden wij de polders erg mooi en vragen wij ons af of de Maximabrug en de grote rondweg nog wel noodzakelijk zijn nu uit onderzoek blijkt dat het meeste verkeer in Alphen intern verkeer is op korte afstanden. Moet je daarvoor een mooie polder opofferen. Er hangt ook een enorme prijskaart aan want met de Maximaburg alleen zijn we er niet. De wethouder verzekerde de fracties die twijfelden aan de grote rondweg dat die rondweg er hoe dan ook gaat komen, zeker als een voltallige raad voor de Maximaburg zou stemmen. Zelf geloof ik dat niet en ik vind het wellicht zelfs overbodig. Reden waarom Paul en ik besloten om verdeeld te stemmen. We gaven gevolg aan de oproep van de wethouder maar lieten ook op deze manier onze twijfels zien. Een overgrote meerderheid van de raad stemde voor en wij wachten nu maar op het verdere verloop.

Julianabrug
En we hebben nog meer bruggen. Ook moet besloten worden hoe nu verder met de Julianabrug. Tot  mijn verbazing wil een meerderheid van de raadscommissie dat er eerst naar de toekomstige verkeersstructuur wordt gekeken. Er zijn (in mijn ogen zeer slechte) ideeën om de Prins Bernhardlaan (gedeeltelijk) af te sluiten voor autoverkeer en dat zou dan ook consequenties hebben voor de Julianabrug. De mensen moeten maar meer gaan fietsen. Zelf  fiets ik eigenlijk altijd (heb geen rijbewijs, dus rijd alleen soms mee) maar we hebben dan alleen nog de A. Schweitzerbrug voor de auto’s.
De Julianabrug is mijns inziens een belangrijke verbinding van de Hoge naar de Lage zijde en die moet zo snel mogelijk worden vernieuwd. Een tunnel hoeft voor mij niet, temeer niet omdat ik als fietser tunnels niet erg plezierig vind.

Gouwsluis
Er is weer gesproken over het bestemmingsplan en de situatie rond de OTA.
Alphen 1 heeft daarover de nodige moties en amendementen ingediend, o.a. over de bouwhoogte. Groot was onze verbazing dat o.a. de PvdA akkoord wilde gaan met een stapeling van de containers van de OTA tot 4 en wellicht 5 hoog. Gelukkig haalde die motie in de gemeenteraad geen meerderheid en zal de OTA zich dus moeten houden aan een stapeling van containers tot 3 hoog. Verder hebben wij een motie ingediend om bestemmingsplannen niet meer in de zomervakantie ter inzage te leggen. Met een kleine aanpassing is deze motie met overgrote meerderheid aangenomen.

MAX
Ook de situatie rond MAX vroeg weer aandacht. Het lijkt maar niet te lukken om daar met een behoorlijke oplossing te komen. Geef MAX ruimte en een behoorlijke structurele subsidie om hun belangrijke werk te doen. Wij zullen daarover in de raadsvergadering van 26 april a.s. een motie indienen.

En tenslotte hebben wij op 9 april jl. op een waardige manier stilgestaan bij het schietdrama in de Ridderhof.  “Heb het leven lief en wees niet bang”, ook na 9 april 2011.

Fotograaf: Josh Walet
Rijn Gouwe Lokaal.'
Rijn Gouwe Lokaal

Politieke partij