Politiek - PvdA

« Vorige - Volgende »

Nieuwsbrief van de PvdA Fractie in december 2015

28 december 2015 - 16:57  •  reacties

Nieuwsbrief van de PvdA Fractie in december 2015

Alphen aan den Rijn -

Gemaakte afspraken over monumenten niks waard
In de oude gemeente Rijnwoude zijn afspraken gemaakt met eigenaren van monumentale panden. Ze kregen o.a. vrijstelling van leges bij het aanvragen van een omgevingsvergunning. Dat stimuleert de eigenaren om hun gemeentelijk monument goed te onderhouden. In het voorstel van het college wordt die vrijstelling van leges ingetrokken. De PvdA heeft een voorstel ingediend om die vrijstelling te handhaven. De PvdA vindt dat uit oogpunt van een betrouwbare en geloofwaardige overheid afspraken nagekomen dienen te worden. Afspraak is afspraak! De collegepartijen vinden dat niet en stemden tegen ons voorstel.

Negatieve effecten Nieuw-en-Anders-politiek steeds voelbaarder
In de Nieuw-en-Anders-politiek moet alles aanbesteed worden, ook het welzijnswerk. Marktwerking is het toverwoord bij de collegepartijen. De gevolgen zijn desastreus, bijvoorbeeld in het peuterspeelzaalwerk. De stichtingen peuterspeelzalen van Rijnwoude en Boskoop worden opgegeven. In eerste instantie zouden alle leidsters uit Boskoop en Rijnwoude ontslagen worden. Het UWV ging daarmee niet akkoord. Het gevolg is nu dat tal van leidsters weg moeten van hun huidige werkplek. Dat is niet in het belang van de kinderen. Vertrouwde gezichten gaan ontbreken.

De bibliotheek in Boskoop gaat als gevolg van de aanbesteding 2 maanden dicht. De ene stichting moet eruit en de andere komt erin. Boekencollectie en inventaris kunnen niet overgenomen worden, hoewel alles uit subsidie ontvangen is van de gemeente Boskoop en Alphen. Gehele bibliotheek wordt ontmanteld en opnieuw ingericht. Dat is toch verspilling van gemeenschapsgeld.

Wat Nieuw en Anders? Noem het gerust Nieuw en veel Erger.

College verspilt geld
Na het stellen van schriftelijke vragen, bleek dat de gemeente € 134.000 is misgelopen, doordat bestemmingsplannen niet op tijd geactualiseerd zijn. Het betreft ruim 30 bestemmingsplannen, die ouder zijn dan 10 jaar. Dan mogen er geen bouwleges geheven worden als er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Zoals het nu uitziet, loopt dat gemis aan inkomsten nog op, want het gaat nog wel even duren voordat de bestemmingsplannen geactualiseerd zijn. Een misser van het wethouder Van As, die hiervoor verantwoordelijk is. Kwestie van prioriteiten stellen en goed aansturen!

Foute keuze in het N207 traject
De Provincie en de colleges van Alpen aan den Rijn en Waddinxveen hebben een keuze gemaakt in het N207 dossier. Men stelt voor de verlengde Bentwoudlaan, parallel aan het Noordeinde en aan de rand van het Bentwoud, aan te leggen voor de prijs van € 28.000.000.

Een verkeerde keuze om deze weg aan te leggen. Lost niets op. De problemen zitten in het oost-west verkeer in Boskoop (de Zijde en de hefbrug) en het kruispunt Gemeneweg/ Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp. Uit berekeningen blijkt ook nog dat door de aanleg van de Bentwoudlaan het drukker zal gaan worden op de Gemeneweg! Het paard achter de wagen spannen, noemen ze dat.

Wil je de problemen echt duurzaam oplossen dan is een tweede oeverbinding voor Boskoop en een lange tunnel voor Hazerswoude de beste oplossing.

Een dure Bentwoudlaan aanleggen voor een niet bestaand probleem is bizar.

Fotograaf: Josh Walet
PvdA.'
PvdA

Politieke partij