Politiek - Nieuw Elan

« Vorige - Volgende »

Nieuw Elan in Februari

10 maart 2017 - 13:53  •  reacties

Nieuw Elan in Februari

Alphen aan den Rijn - In deze nieuwsbrief:

  •          Recente politieke standpunten februari
  •          De Werf en Rijnhaven-Oost
  •          Marketing Alphen
  •          Duurzaamheid
  •          Politiek Café en Verkiezingsavond 

Recente politieke standpunten februari 

Nieuw Elan is VOOR een onderzoek naar stedelijke bouwlocaties bij Alphen-Stad
Nieuw Elan is VOOR vaststellen bestemmingsplan zonneweide Voorweg Hazerswoude-Dorp
Nieuw Elan is VOOR vaststellen beleid Ruimte-voor-Ruimt in de Greenport Regio Boskoop

Onderzoek woningbouwlocaties Alphen-Stad
De meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten om onderzoek te doen naar vijf mogelijke woningbouwlocaties bij Alphen-Stad. Deze locaties zijn Gnephoekpolder, Heuvelweg, Ridderbuurt, Alphense polder en polder Steekt. De voorstemmers zijn de coalitiepartijen CDA, Nieuw Elan, VVD, ChristenUnie, D66 en oppositiepartij PvdA. 

Wethouder Gerard van As heeft zijn oorspronkelijke voorstel aangepast op basis van opmerkingen vanuit de verschillende fracties tijdens de commissievergadering op 9 februari. “Het is goed dat er nu brede steun is voor ons voorstel”, meldt de wethouder. “Als er geen keuze wordt gemaakt, zitten we met de gebakken peren want er zijn na 2025 geen plekken meer in en bij de stad om voor de eigen behoefte te bouwen.” Het is overigens zo dat inwoners van Rijnland overal in deze regio mogen wonen, dus ook in Alphen-Stad, en dat Alphen ook een taak heeft voor wat betreft woningen voor statushouders.

Het onderzoek naar de bouwlocaties wordt zo snel mogelijk door een gerenommeerd extern bureau uitgevoerd. Het gaat uitdrukkelijk om het in kaart brengen van de voordelen en de nadelen van de vijf locaties. Het streven is om voor de zomer de resultaten te bespreken met de gemeenteraad. Dan kan de raad besluiten of een van de locaties wordt gereserveerd voor woningbouw. 

De Werf en Rijnhaven-Oost
Fractievoorzitter André de Jeu van Nieuw Elan heeft samen met fractievoorzitter René Driesen van GroenLinks artikel 40 vragen* gesteld aan wethouder Tseard Hoekstra. De vragen gaan over de gang van zaken rond De Werf (voormalig Biesterfeld terrein) en over de ontwikkelingen in Rijnhaven-Oost. 

Van de plannen voor een Creatieve Broedplaats in De Werf is niets terechtgekomen. Nieuw Elan en GroenLinks vinden de huidige gang van zaken rond de ontwikkeling van De Werf op z’n zachtst gezegd discutabel. Zij willen van Hoekstra weten of hij er al eerder van op de hoogte was dat kunst en cultuur helemaal geen plek krijgen en zij willen weten wie dat heeft besloten.

Ook willen zij weten hoe de ‘boulevard’ tussen de Rijnhaven en De Baronie eruit gaat zien. De centrumwinkeliers vrezen voor grote concurrentie op een ongewenste plek. Het Stadshart heeft een andere functie dan een wijkwinkelcentrum als De Baronie. De plannen lijken echter te duiden op een tweede centrumgebied.

Wat Nieuw Elan en GroenLinks vooral willen, is informatie voor iedereen: “Is de wethouder bereid om op zo kort mogelijke termijn een informatieavond te beleggen waar zowel raads- en commissieleden, als andere belanghebbenden geïnformeerd worden over de ontwikkelingen, het tijdpad en de onderliggende studies?”

*Artikel 40 vragen zijn openbaar en moeten openbaar worden beantwoord.

Marketing Alphen
Voor het promoten van Alphen aan den Rijn is de huidige 125.000 euro per jaar niet genoeg. Er moet meer geld worden uitgegeven aan de marketing van de gemeente of er moet genoegen worden genomen met minder resultaten. Wethouder Gerard van As komt in de loop van het jaar met een uitgewerkt plan van aanpak compleet met een budget passend bij de plannen. 

Duurzaamheid
Het initiatiefvoorstel van de Alphense gemeenteraad ‘Doorbraakplan voor een Duurzaam Alphen op weg naar 2050: een groene stad met lef!’ wordt op de agenda geplaatst van de gemeenteraadsvergadering van donderdag 30 maart. Het voorstel is 23 februari aangeboden aan burgemeester Spies en 9 maart besproken in een raadscommissie.

Politiek Café
In zalencentrum De Juffrouw, Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp organiseert Vereniging Nieuw Elan een Politiek Café. Op dinsdag 14 maart wordt vanaf 20.00 uur gesproken over relevante onderwerpen voor de inwoners. Aanwezig zijn in ieder geval wethouder Gerard van As, fractievoorzitter André de Jeu en een aantal raads- en commissieleden van Nieuw Elan. Toegang is gratis, iedereen is welkom. 

Verkiezingsavond
Woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nieuw Elan organiseert een uitslagenavond waarbij op een beeldscherm de uitslagen van de verkiezingen kunnen worden gevolgd. Iedereen is welkom vanaf 21.00 uur.
Locatie: Borrelbar De Alphense Burgemeester, Julianastraat, Alphen aan den Rijn. 

“De gemeenteraadsfractie van Nieuw Elan vormt haar mening over alle voor de gemeente relevante onderwerpen op basis van inhoudelijke kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en signalen vanuit de inwoners. Dit betekent dat Nieuw Elan wel uitgangspunten hanteert, maar weinig vooraf vaststaande standpunten heeft.” 

Word lid van Nieuw Elan!

  •          Kunt u zich vinden in de politieke standpunten van de fractie?
  •          Past onze manier van politiek bedrijven bij uw idee over ‘echte’ politiek?
  •          Heeft u ideeën en meningen die u graag terug zou zien in de lokale politiek?

Word dan lid van Vereniging Nieuw Elan en praat met de gemeenteraadsfractie mee!
Aanmelden voor Nieuw Elan kan via de website www.nieuwelan.nl/steun-ons
Contact n.a.v. de nieuwsbrief kan via adejeu@alphenaandenrijn.nl 
Volg de fractie op facebook @NieuwElanAlphen

Fotograaf: Josh Walet
Nieuw Elan.'
Nieuw Elan

Politieke partij