Politiek - SP

« Vorige - Volgende »

Motie over de golfbaan

27 maart 2013 - 22:15  •  Jo Schriek  •  reacties

Motie over de golfbaan

Alphen aan den Rijn -


Overwegende dat:

op 24 april 1986 de Gemeente Alphen aan den Rijn een overeenkomst gesloten heeft met de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot inzake de aanleg, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van een openbare golfbaan. (bijlage I);

In deze overeenkomst staat vermeld onder IV dat:

eventuele winsten die door de golfclub worden gerealiseerd, terug dienen te vloeien in de gemeente kas.
Indien men dit niet doet, de winsten onverwijld aan de gemeente dienen te worden overgemaakt.
De overeenkomst stilzwijgend in 2011 verlengd is voor een periode van 10 jaar.

Constaterende dat:

er in de periode van 24 april 1986 tot en met 2012 geen aantoonbare, door een accountant goedgekeurde jaarrekeningen zijn ingediend.

Dit wordt bevestigd:
-in de beantwoording 2004/14969 van technische vragen van de PvdA fractie (bijlage a);
-in een gespreknotitie van 14 februari 2011 van een gesprek waar Wethouder Lyczak ook bij aanwezig is geweest (bijlage b);
-in een e-mail dd. 17 februari 2011 (bijlage c);
-in een brief met kenmerk 2013/1156 (bijlage d);
-in een brief met kenmerk 2012/53981 (bijlage e);

in de periode van 24 april 1986 tot en met 2013 geen aantoonbare begroting is aangeleverd door de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, 

In de periode van 1985 tot en met 2005 door verschillende overheden ca 20 miljoen euro is besteed aan de Golfbaan en het beheer, waarvan 9 miljoen euro voor de baan zelf. (bijlage J + M)

de rol van de huidige en vorige colleges, niet proactief is geweest op dit dossier. 

dat er een aantal personen in meerdere hoedanigheden bij de golfclub betrokken zijn, zowel als particulier als namens de gemeente . Dit dient zoveel mogelijk gescheiden te blijven; dit leidt tot de vraag of de bestaande rollen hebben bijgedragen aan het niet adequaat naleven van de overeenkomst;

Wethouder Lyczak en Burgemeester Eenhoorn, aantoonbaar niets hebben gedaan aan de situatie dat door de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot niet werd voldaan aan de contractvoorwaarden. In de brief met kenmerk 2013/1156 (bijlage D) blijkt ook dat men er vanaf wist. Wethouder Lyczak was vanaf 2011 op de hoogte (bijlage b);

De gemeenteraad nooit proactief is geïnformeerd over het niet naleven van het contract. Sterker nog, in 2005 werd onder toenmalig Burgemeester Schoof in de brief met kenmerk 2004/14969 aangegeven dat ‘een en ander wordt afgewikkeld conform de afspraken en geldende overeenkomsten’. (bijlage K);

Aan de gemeenteraad geen inzicht is gegeven in de contacten die er vanaf 24 april 1986 zijn geweest met Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot. 

 

En tevens constaterende

Dat na de oprichting van de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot en het afsluiten van het contract, in de jaren daarna, een aantal verenigingen en stichtingen zijn opgericht, die een relatie hebben met het Golfclubterrein, wat onder de verantwoordelijkheid valt van de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot.

Als voorbeeld is in 1989 een nieuwe stichting opgericht genaamd de Stichting Exploitatie Golf Alphen. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat deze in 1995 is opgeheven (bijlage f)

Dat de relatie tot de initiële contractant de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, met deze verenigingen en stichtingen niet is gecommuniceerd met de gemeenteraad. 

Dat we vraagtekens zetten bij de de rol van de huidige en voormalige collegeleden en de hen ondersteunende ambtenaren hierin. (Bijlage f).

 

Spreekt uit: :

Voorbereidingen te treffen voor een door de raad te begeleiden onafhankelijk onderzoek naar de naleving van de overeenkomst door een nog nader te selecteren onderzoeksbureau. Hierbij dienen in ieder geval de volgende vragen te worden beantwoord:

Is de intentie van de overeenkomst van 24 april 1986, verlengd in 2011. nog juist.

Wat waren de resultaten van de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot vanaf de start van het contract op 24 april 1986. 

Welke beoordeling kan worden gegeven van de jaarrekeningen van de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot vanaf de start van het contract 24 april 1986 tot en met heden.

Wat is de relatie van de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot tot andere stichtingen en verenigingen die gebruik maken van het terrein waar de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot verantwoordelijk voor is. Is er in al die jaren een financiële relatie is geweest en is er geld is gevraagd voor het gebruik van het Golfterrein? Als er bedragen zijn gevraagd, zijn die op een reële manier gerelateerd aan de initiële investering die oa de gemeente en het rijk hebben gedaan (Ministerie van Landbouw)? Is er sprake van een bestuurlijk eenheid, met andere woorden zitten dezelfde bestuurders in de gerelateerde verenigingen en stichtingen, als in de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot.

Hoe is het contract ingebed in de gemeentelijke administratie en organisatie. In hoeverre wordt en werd, er gesproken tussen de Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot op reguliere basis en wat zijn de besproken punten. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Jo Schriek
SP 

Jan Voogd
Nieuw Elan

Paul de Hoog
Rijngouwelokaal

Dominique de Roo
Groenlinks


Fotograaf: Josh Walet
SP.'
SP

Politieke partij