Blogs over Alphen

« Vorige - Volgende »

Aangifte doen tegen de officier van justitie?

10 oktober 2014 - 15:04  •  Machiel van der Schoot  •  reacties

Aangifte doen tegen de officier van justitie?

Alphen aan den Rijn -

Alphen aan den Rijn: 10 oktober 2014 

Geachte mevrouw van der Laan,

Bovengenoemde zaak is buitengewoon actueel en spraakmakend in Alphen aan den Rijn.

Ik heb getracht u per telefoon te benaderen, helaas lukt dat niet en kreeg ik dit emailadres om vragen schriftelijk te stellen. Iets minder persoonlijk, iets meer confronterend misschien, wat in een gesprek niet nodig zou zijn geweest, omdat soms een antwoord op een eerdere vraag een volgende vraag al overbodig maakt. 

1.Weet u dat deze zaak politiek beladen is?
2.Weet dat zowel Pauline Heijkoop als Wil Verschuur gemeenteraadslid in Alphen zijn?
3.Gezien uw dagvaarding lijkt het erop, dat u niet of nauwelijks kennis heeft genomen, van alle inspanningen van de politie en andere raadsleden. Er zijn ontlastende getuigenverklaringen en het blijkt dat ook de werkelijk bezigde taal anders is dan u in uw dagvaarding stelt. Vindt u niet dat dit volledige negeren van de bestede tijd en de verklaringen van andere raadsleden, schofferend t.a.v. deze raadsleden is en de politieambtenaren is?
4.Kunt u aangeven, waarom u toch dagvaardt op basis van de oorspronkelijke aangifte en volkomen voorbijgaat aan de daarna beschikbaar gekomen informatie?
5.Vindt u niet dat uw actieve lidmaatschap van D66,  ook de partij van Pauline Heijkoop, een objectieve beoordeling in de weg staat, dan wel dat dit de geur van politieke voorkeur aan deze zaak geeft?
6.Kunt u aangeven welke andere bronnen u voor uw beslissing heeft meegenomen, buiten de aangifte en de politieverslagen?
8.Waarom heeft Petra Willemse het dossier aan u overgedragen?
9.Hoe hoog schat u uw kansen in deze zaak in?
10.Bent u op de hoogte van de jurisprudentie in de politieke “beledigingszaak” in Almelo zoals beschreven in: http://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/rechter-beledigen-wethouder-toegestaan.1978905.lynk ?
11.Kunt u mij aangeven of ik als burger zelf ook aangifte kan doen tegen u, Petra Willemse en/of het Openbaar Ministerie wegens verspilling van belastinggelden en het politiseren van een eenvoudige woordenwisseling en waar ik deze aangifte eventueel moet doen?

Vriendelijke groet

Machiel van der Schoot

Raadhuisstraat 211
2406 AC Alphen aan den Rijn
06754701997

Fotograaf: Josh Walet