Politiek - Beter Alphen

« Vorige - Volgende »

Vragen over festiviteiten in Hooftstraat Koopstraat

21 maart 2016 - 09:29  •  Wil Verschuur  •  reacties

Vragen over festiviteiten in Hooftstraat Koopstraat

Alphen aan den Rijn -

Vanwege de wederopbouw van het centrum Lage Zijde en het herstel van de Julianabrug is er al een heel lange tijd een moeilijke bereikbaarheid, ook de afsluiting van de Oudshoornseweg speelt in deze een belangrijke rol. De ondernemers proberen op deze manier de Hooftstraat te promoten en aantrekkelijk te maken voor het winkelend publiek, gezien een aanloopstraat naar een centrum een belangrijke functie vervult.

Vindt het College dat gezien de jarenlange tegenslagen, de gemeente voor deze ondernemers een steentje kan bijdragen in de kosten. De Hooftstraat verhoogt op deze manier de aantrekkingskracht van de Lage Zijde! De 1,9 miljoen voor citymarketing is er om Alphen aan den Rijn te promoten en daar hoort de Hooftstraat ook bij.

Hooftstraat Koopstaat zou deze festiviteit gaarne willen herhalen, maar zonder financiële hulp van de gemeente is dit niet mogelijk. Zou de gemeente, als teken van waardering en respect, deze ondernemers de hand willen reiken en hen een bedrag toe te kennen om dit mogelijk te maken. De ondernemers uit de Hooftstraat Koopstraat zullen u zeer erkentelijk zijn.

Beter Alphen hoopt binnen de gestelde tijd van te vernemen of u bereid bent deze ondernemers te ondersteunen. Zo niet, dan gaarne een duidelijke toelichting op de weigering.

Wil Verschuur
Fractievoorzitter Beter Alphen

Fotograaf: Josh Walet
Hooftstraat.'
Hooftstraat

Lekker winkelen aan de Lage Zijde.